Stageformaliteiten 3LO Openluchtklassen

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stageopdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijgt de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De Stageovereenkomst didactische practica 3.2 wordt digitaal ondertekend door alle partijen.

De stage kan pas aanvatten als het contract correct wordt ingegeven in Link.

Werkpostfiche IDEWE

Verzekeringsattest

 

Inlichtingenblad en risicoanalyse​

 • Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit wordt ingegeven in LINK.

 • De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats. De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse. De student laadt het volledig ingevulde formulier in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden  opgemaakt.

Uurrooster

Het Uurrooster wordt naar beide docenten gemaild.

Lesplan & Infofiche

Minimum twee weken vóór de aanvang van de openluchtklassen, ga je de school en de klas bezoeken. Het bezoek aan je stageschool plan je alléén op een lesvrij moment.

Belangrijk: Dit schoolbezoek is een eerste kennismaking met de kinderen en is de eerste stap voor een prettige en vlotte samenwerking tijdens de openluchtklassen.

Bij dit schoolbezoek ga je:

 • afspreken met je mentor:
  • afspraken maken in verband met houding, taken, begeleiding, …
  • afspraken maken in verband met het mee te brengen materiaal, kopieën, …
  • klasgegevens verzamelen (namenlijsten, verjaardagen, bijzonderheden, …)
  • leerwandeling afspreken
 • jezelf voorstellen aan de kinderen: via een activiteit, voorbereid in een uitgewerkt lesplan.

Je kan dit  eventueel verder uitwerken tijdens de week stage LO in de lagere school. De infofiche is hiervoor een handige leidraad.

Je voorziet minstens 1 lesuur met de leerlingen en voldoende tijd om alle afspraken te maken met de stagementor (titularis). Je blijft een hele voormiddag of namiddag op school zodat je de kinderen beter kan leren kennen. We raden je aan de kinderen ook in andere lessen te observeren.

Het lesuur met de leerlingen kan bestaan uit:

 • enkele kennismakingsspelen (voorstelling van jezelf en de leerlingen) : grote of kleine spelen, quiz, new games,…)
 • kleine knutselactiviteit
 • voorbereidende skioefeningen (sneeuwklassen)

Je maakt van deze activiteit een lesplan.

Afhankelijk van de school is er achteraf nog een afsluiter (met dia’s, fotoverkoop, video,…). Indien mogelijk ben je hierop aanwezig.

Evaluatieformulieren

 1. Evaluatie openluchtklassen 1: tussentijds evaluatiemoment
 2. Evaluatie openluchtklassen 2: eind evaluatiemoment
 3. Het Document beroepshoudingen

De evaluatieformulieren worden door jou vooraf aan de stage (vóór vertrek) aan de stagementoren bezorgd. Zorg dat je zelf ook een extra exemplaar mee hebt.

Tussentijds (halfweg de periode) word je geëvalueerd op het formulier: EF1 + document beroepshoudingen. Bespreek dit met je stagementor en eventueel met je stagebegeleider van campus Dilbeek zodat eventuele verbeteringen en aanpassingen nog kunnen gebeuren voor de tweede periode van de stage.

Op het einde van de stage vult de stagementor het formulier: EF2 + document beroepshoudingen in en geeft dit af aan de student voor de aankomst in de school.

De stagebegeleider verzamelt alle informatie en de openluchtklassenmap en vult het syntheseverslag 1 verder aan: Syntheseverslag 2

Het syntheseverslag bevat de volgende items (geëvalueerd volgens het codesysteem: zie algemeen evaluatie LO) en wordt opgesteld door de twee stagebegeleiders OPK: vooraf aan de stage en na de stage. 

De stagebegeleider vult het Stage OPK – Synthese Rapport

Voorbereiding & Verslag

De stagiair geeft een map met voorbereidingen min. 2 weken voor de aanvang van de stage af aan de stagebegeleider en post de nodige documenten in LINK.

Vooraf aan de stage (in LINK):

Na de stage (digitaal portfolio):

 • Inhoudelijk verslag (dagboekvorm)
 • Persoonlijk verslag (beroepshoudingen)
 • Evaluatie openluchtklassen 1: tussentijds evaluatiemoment
 • Evaluatie openluchtklassen 2: eind evaluatiemoment
 • Het Document beroepshoudingen

Vooraf aan de stage:

 • Specifieke informatie school, klas, …
 • Materiaallijst
 • Lesplan kennismaking op school
 • Planning van de activiteiten en uurrooster
 • Bundel met activiteiten en voorbereidingen
 • Leerwandeling
 • Wat te doen in NOOD?
 • Alle (gevraagde) documenten die niet in Link kunnen worden geplaatst.

Na de stage:

Aangepaste/verbeterde (feedback) map afgeven.