Algemeen

Doorheen de opleiding ‘Project kunstvakken’ (PKV) leren studenten hoe ze vanuit een brede kunst- en culturele basis de brug naar onderwijs en publiekswerking kunnen slaan. Een PKV student kan zowel de taak van cultuurbegeleider binnen het onderwijs opnemen als aan de slag gaan als medewerker binnen het culturele of sociaal- artistieke veld. Ook cultuurcentra of educatieve diensten van musea, theater- en muziekgezelschappen behoren tot de mogelijkheden.

Studenten verwerven doorheen de verschillende fasen van de stages competenties en nemen doorheen hun traject meer verantwoordelijkheden op. De student maakt doorheen de drie verschillende PKV stages via de culturele organisaties kennis met een breed aanbod binnen verschillende disciplines en doelgroepen. De student kiest de stageplaats en kan zich hierdoor met een specifieke bagage binnen de verschillende artistieke domeinen profileren, talenten ontdekken en breder uitdiepen.