1LO Stageformaliteiten Microteaching

Lesplan

De lessen microteaching worden voorbereid op het lesplan Alleen de gevraagde rubrieken moeten ingevuld worden. De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De voorbereiding wordt tijdens de les meegebracht. 

Evaluatie

Elke opdracht wordt geëvalueerd volgens het codesysteem specifiek voor LO en BR.

Elke les wordt het evaluatieformulier meegebracht.