Stageformaliteiten 2 BR sportkamp

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee. Inloggen doet de stagiair via de volgende link: https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Nadien moet de stagiair binnen Link het stappenplan doorlopen van zijn stageproces. De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De stageovereenkomst wordt ingevuld en digitaal ondertekend door alle partijen. De stagiair vult het inlichtingenblad in via LINK vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend.

Opdrachtenoverzicht

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Pas bij goedkeuring kan de student starten met de stage. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en stagebezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Voorbereidingsfiche

Voor elke unit schrijft de student een voorbereidingsfiche uit. Deze zijn inhoudelijk gefundeerd en passen in het thema waarrond het sportkamp draait.

Evaluatieformulieren Sportkamp

Na sportkamp dienen volgende documenten te worden ingevuld:
– EF actieve stage
– Document beroepshoudingen
– verslag sportkamp
 
Ter afronding kan er mogelijks met de stagebegleider een reflectiegesprek plaats. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.

Portfolio

Onder de map: Taken,  Reflectie en verslag

Maak een aparte map per type stage, alles met handtekeningen

  1. Opdrachtenoverzicht (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
  2. EF Actieve stage en Document beroepshoudingen van mentor (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
  3. Planning stages BR (steeds verder aan te vullen)
  4. Curriculum vitae (steeds verder aan te vullen)
  5. Submap: Lesvoorbereidingen van je stage
  6. Weekoverzicht van de stage
  7. Verslag Sportkamp  in te vullen door de student.
  8. Individueel verslag op basis van de  EF en BH ingevuld door student (ifv zelfevaluatie)
  9. Filmpje van 20′ van één van je laatste lessen