Fase 1

Stage bewegingsopvoeding in de eerste opleidingsfase

De te bereiken competenties tijdens de stages in het eerste en tweede semester van de eerste opleidingsfase hebben betrekking op de lesvoorbereiding, de didactische activiteiten en de pedagogische bekwaamheden in de context basisonderwijs: overzicht zie ECTS- fiche en Overzicht competenties en kerndoelen LO en BR.

Naar het einde van het eerste jaar wordt beoogd:

  • het onder begeleiding verantwoord handelen bij het lesgebeuren (optreden als lesgever) in een context basis onderwijs;
  • het uitwerken van een degelijke les rekening houdend met de beginsituatie van de leerlingen lager en kleuter onderwijs;
  • leren samenwerken met de stagementor en de stageschool;
  • het kunnen kaderen van het lesgeven in de totale onderwijscontext;
  • het leren reflecteren op het eigen functioneren o.a. via supervisiegesprekken en nabesprekingen.

Bij de evaluatie wordt vooral gekeken naar het groeiproces, het leerproces van de stagiair. De evaluatie is dus verschillend voor de didactische practica, de observatie – en participatiestage en de actieve stage, wat ook duidelijk blijkt uit de te realiseren opdrachten en de te bereiken doelstellingen.