Stageformaliteiten 1 LO stage 2

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

 

Stageovereenkomst

De Stageovereenkomst  wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract correct wordt ingegeven in Link. 

Het contract voor stage 2 is hetzelfde contract als voor stage 1 en stage 3. Er moet dus geen nieuw contract ingediend worden.

Inlichtingenblad en risicoanalyse​

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit wordt ingegeven in LINK.

Uurrooster

Het uurrooster wordt ten laatste op de gevraagde datum gemaild naar de stagebegeleider én de stagebezoeker.  

Het uurrooster wordt gehandtekend per dag tijdens de stage door de stagementor, directie, … . 

Na de stage wordt het gehandtekende uurrooster in het digitaal portfolio geplaatst. 

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt een nieuwe versie gestuurd naar de stagebegeleider én de stagebezoeker en wordt deze aanpassing in het digitaal portfolio geplaatst.

Lesplan

De stagebegeleider bepaalt vooraf welke onderdelen van  het lesplan ingevuld moeten worden.

De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Alle verbeterde lesplannen worden in het digitaal portfolio geplaatst onder de map: taken, reflectie en verslag. 

Evaluatieformulieren

Na de stage wordt het Evaluatieformulier ST2 en het document Beroepshoudingen ST2 door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail met de student in CC. 

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Portfolio

 • Alle genummerde lesplannen: met eigen feedback en aanpassingen + feedback van de mentor(en) en/of stagebegeleider.

De mentor vult telkens blad 3 in tijdens het lesgeven van de stagiair. Schriftelijk kunnen er na de les ook nog aanpassingen worden gedaan. De stagiair vult sterke punten en werkpunten in. 

 • Alle (gevraagde) documenten die niet in het digitaal portfolio kunnen worden geplaatst.
 • Uurrooster gehantekend (inscannen en opladen)
 • EF ST2 en Document BH ST2 ingevuld en getekend door de mentor (inscannen en opladen)
 • Lesplannen:

  Alle lesplannen (participatie en actief les geven): genummerd, correct en volledig ingevuld worden vooraf aan de stage geplaatst in het digitaal portfolio.
  De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

 • Mesotaken: datum en korte inhoud + aanvulling van het overzicht (na elke stage wordt dit overzichtsdocument verder aangevuld)  

 • Reflectieverslag: Inhoudelijke en persoonlijke reflectie ST2