3LO Bewegingsschool

Inhoud en Planning

De stagiair loopt stage in de bewegingsschool gedurende 3 opeenvolgende zondagen.

De stage bewegingsschool kan gepland worden tijdens het eerste én het tweede semester. 

Stageopdrachten

Neem voor de eerste zondag contact via mail met Stef.van.den.broeck@telenet.be    

Eerste zondag: van 10u45 tot 12.00 (doel is kennismaking met het concept Bewegingsschool en eerste contact).                                                                   

Tweede zondag: van 7u00 tot 11u00                                                                                              

Derde zondag: van 7u00 tot 14u00                                                                                                 

Data : zie Tolinto.

Sporthal Prinsenbos – Pastoor Wouterstraat te 1850 Grimbergen (centrum van Grimbergen, dus niet ver van de basiliek en gemeentehuis naast het voetbalveld)               

Zie planning op Toledo

Zorgen voor het materiaal (fototoestel, videomateriaal, opgeladen batterij, lege memory card)              

  • Contact nemen met Stef Van den Broeck => in verband met het plan van het parcours en nadere informatie…     
  • Emailadressen van elke student doorsturen naar stef.van.den.broeck@telenet.be

10u45:              

aanmelden aan het onthaal, het tijdstip van aanmelden wordt genoteerd, je krijgt een naamsticker

11u00:             

Aanmelden bij Stef (verantwoordelijke mentor), één student maakt 2 filmopnamen van telkens ongeveer 1 minuut, andere studenten maken ieder 4 foto’s                      

11u- 12u00:      

opdrachten met voor elke student een verschillend thema voor zowel als film te kiezen uit de volgende mogelijkheden: klein materiaal, gebruik van de ouders op het parcours, hoe gebruiken kinderen een bepaalde opstelling op verschillende manieren?, differentiatie i.f.v. leeftijd en /of motorische vaardigheden, open omgeving, gebruik conventioneel materiaal in opstellingen (zoals bank, plint, vast sportraam, … in een sporthal), gebruik niet-conventioneel materiaal (zoals los sportraam, kist met gaten , tuinpaal, …), onderbrekingen.                          

Iedere student bekijkt één kijkwijzer : neem foto, bespreking (BESS, verpakking), commentaar i.v.m. lay-out, differentiatie, inhoud, relevantie, gebruik door ouder en/of kind, begeleiding nodig of niet, …                                                                                                                                          

Ten laatste tegen woensdag 24u00 opdracht doorsturen naar Stef.van.den.broeck@telenet.be via email; gebruik bijgevoegd (word) formulier als model. Eventuele vragen kunnen hierbij ook gesteld worden i.v.m. de rest van de stage.                          

Van 7.00 tot 10.00:                      

Aanmelden ten laatste om 7u00 bij Stef, opbouw van de omloop (klaarzetten van materiaal en mee bouwen)                  

Van 9u50 tot 10u00:

Opruimen van peutergedeelte onder coaching van Stef.            

Van 10.00 tot 11.00:

  • Groep 1A: Van 2.5 tot 6 Jaar: Nadenken over mogelijke kijkwijzers.

          Verplicht thema i.v.m. BESS : zie planning groepen:

Bij een groep van 3 of 4 studenten : 15 kijkwijzers BESS en 10 verpakkingen.

Bij een groep van 5 studenten : 20 kijkwijzers BESS en 10 verpakkingen                 

Tip :gebruik jullie tijd om ter plaatse reeds te overleggen en ideeën op te schrijven, maak foto’s van opstellingen met / zonder kinderen, vragen welk materiaal kan gebruikt worden (groot en klein materiaal)                          

Eerste ideeën overleggen met Stef: het is sterk aangeraden om enkele ideeën en voorbeelden via mail op te sturen zodat Stef feedback kan geven!

Van 11.00 tot 12.00:

Groep 1B:  Van 2.5 tot 6 jaar: extra observatie en overleg (niet verplicht)             

Van 7.00 tot 10.00:                      

opdracht zie tweede zondag                                  

Opbouw van de omloop en opruim peuters, klaarleggen van kijkwijzers en nodige materiaal ten laatste om 10u10 klaar!       

              

Van 10.00 tot 12.00:                   

Groep 1A: Van 2.5 tot 6 jaar

Groep 1B: Van 2.5 tot 6 jaar           

Foto’s maken van alle aangepaste opstellingen met kinderen en de kijkwijzers, begeleider zijn op een plaats aangeduid door iemand van Achilles of (na overleg) bij je eigen kijkwijzer indien nodig.                

taakverdeling:

groep van 3 studenten : 2 begeleiders en 1 foto

groep van 4 studenten : 3 begeleiders en 1 foto              

groep van 5 studenten : 3 begeleiders en 2 foto              

Opm : je wisselt regelmatig van taak (bvb. na elke onderbreking) (dus van  begeleiding A naar begeleiding B , foto , terug A, ..)             

              

Van 12.00 tot 14.00: Hulp bij opruimen, daarna foto’s opsturen naar Stef (deadline 1 week).    

De stagebegeleiders van didactische practica 3.2 zijn verantwoordelijk voor het bepalen van de punten. Deze punten zijn aan de hand van de informatie die we van S. Van den Broeck krijgen. In geval van een onvoldoende krijgt de student een extra kans aangeboden om zijn punt te verbeteren.