Stageformaliteiten 3LO stage Basis 3 weken

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De StageovereenkomstOND-BaSO-D-3-LO-AV Stageovereenkomst LO-AV JK wordt ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract correct wordt ingegeven in Link.

Werkpostfiche IDEWE

Verzekeringsattest

Inlichtingenblad en risicoanalyse​

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad OND-BaSO-B-D-Inlichtingenblad stage in. Dit wordt ingegeven in LINK.

  • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats. De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse (of bezorgt een eigen risicoanalyse aan de student). Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document, samen met de risicioanalyse in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
  • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage: enkel de student vult de info in. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats. Hij / zij volgt de stage-aanvraag mee op in Lerarenstage.

Uurrooster

De student neemt tijdens de stagecontactweken contact op met de mentor en maakt afspraken mbt tot zijn stage.

Het uurrooster LO moet worden ingediend in Link ten laatste op de laatste vrijdag van de stagecontactweken.

Bij wijzigingen: De stagebezoeker ontvangt zo snel mogelijk via mail een nieuwe versie. 

Lesplan

De student vult het lesplan volledig in

De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Evaluatieformulieren

Na de stage wordt het Evaluatieformulier stage 3LO en het OND-BaSO-D-LO-Document-beroepshoudingen door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail met de student in CC.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

De stagebegeleider vult het Syntheserapport Stage 3LO in.

Tussentijds Portfolio

Het tussentijds portfolio wordt ong. in de helft van de stage afgegeven (map) en gepubliceerd (digitaal portfolio): zie OND-3BaSO-D-LO Leidraad Portfolio stage BuO en Basis

Er kan tussentijds een supervisiegesprek worden aangevraagd. 

Eindportfolio

Het eindportfolio wordt ingediend de eerste maandag na iedere afgewerkte stageperiode vóór 17 u: zie OND-3BaSO-D-LO Leidraad Portfolio stage BuO en Basis

Verbeteren en verder aanvullen met nieuwe informatie en reflectie van 1e deel.

Er wordt een eindsupervisiegesprek gepland met de stagebegeleider.