Stageformaliteiten 2BR Bijscholingen

 

Stageovereenkomst

Voor de bijscholingen dient er geen stageovereenkomst afgesloten en ondertekend te worden door de stageplaats. 

Opdrachtenoverzicht

Het opdrachtenoverzicht bijscholingen moet vooraf aan de stage in het portfolio worden geplaatst om een geldige stage te kunnen lopen.

Evaluatieformulieren

De attesten van de bijscholingen of het VTS-diploma, moet in het portfolio van 3BR worden geplaatst.

Portfolio

Onder de map: Bijscholingen

  1. Opdrachtenoverzicht bijscholingen
  2. Attest van bijscholing(en) van de externe organisatie (in de portfolio van BR 3)