Stageformaliteiten 2BR Bijscholingen

 

Stageovereenkomst

Voor de bijscholingen dient er geen stageovereenkomst afgesloten en ondertekend te worden door de stageplaats. De student vult enkel een inlichtingenfiche in, na overleg over de inhoud van de bijscholing met de stagebegeleider, en laadt deze in LINK op.

Opdrachtenoverzicht

Ook het opdrachtenoverzicht is niet van toepassing voor de bijscholingen.

Evaluatieformulieren

De attesten van de bijscholingen of het VTS-diploma, moet bij de portfolio van 3BR worden binnengebracht.
 

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Portfolio

Per type stage, alles met handtekeningen

  1. Attest van bijscholing van de externe organisatie (in de portfolio van BR 3)

 

Onder de map: administratie

  1. Stagekalender module 1, 2 of 3 (steeds verder aan te vullen)
  2. Curriculum BR (steeds verder aan te vullen)

Onder de map: evaluatie

  1. Niet van toepassing voor deze stage in het tweede jaar!