Betrokkenen

De stagecoördinator neemt de praktische organisatie van de stages op zich: geeft uitleg over de stages en begeleidt de stagiair in het zoeken naar een stageplaats. Hij /zij is de schakel tussen de stagiair, de stageplaats en de stagebegeleiders van de opleiding.

De stagecoördinator van BaSO-Brussel van ODISEE Campus Brussel coördineert de stages van de algemene vakken en Project Kunstvakken (PKV).

De stagecoördinator BaSO-Dilbeek van ODISEE Campus Dilbeek, coördineert de stages Lichamelijke opvoeding (LO) en bewegingsrecreatie (BR).

de stagecoördinator van Odisee, campus Brussel: Katrin De Bisschop: tel. bureau: 02 608 49 35  GSM: 0472 23 35 46
ofwel via mail: katrin.debisschop@odisee.be

de stagecoördinator van ODISEE, Campus Dilbeek: Janne Kerremans: tel. bureau 02-609 88 67   ofwel via mail: janne.kerremans@odisee.be

De stagebegeleider is een lector van de hogeschool die de stages van één of meerdere stagiairs begeleidt. Hij/zij heeft een coördinerende, superviserende, begeleidende en evaluerende rol. De stagiair kan steeds bij deze persoon terecht met alle mogelijke vragen, bedenkingen,  problemen,… betreffende de verschillende stagecomponenten. Ook de stagementor van de stageschool kan steeds terecht bij de stagebegeleider van de stagiair.

De groep stagebegeleiders heeft een beslissende rol bij het bepalen van het eindpunt voor stage.

De schoolmentor of mentorcoach neemt de praktische organisatie op zich. Hij/zij heeft een eerste contact met de stagiair om de stageovereenkomst in orde te brengen, bespreekt het stagerooster met de stagiair, bezorgt de contactgegevens met de mentoren en bespreekt de mogelijke mesotaken van de stagiair. Hij/zij is een schakel tussen de stagiair, de mentor en stagebegeleider / coördinator van de hogeschool. Hij/zij behoudt het overzicht over het gehele stagebeuren van de stagiair.

De stagementor is een sleutelfiguur in het stageproces van de stagiair. Hij /zij begeleidt de stagiair bij zijn functioneren op de stageplaats:

  • samen afspraken maken omtrent de stageopdrachten
  • begeleiden van stageopdrachten
  • begeleidingsgesprekken
  • gesprekken met stagebegeleiders ifv. het stageverloop
  • evalueren

De stagementor kan bij vragen steeds terecht bij de stagebegeleiders en / of stagecoördinator van de hogeschool.

Voor meer concrete info over de verwachtingen voor de mentor, specifiek bij elke stage, verwijzen we naar de opleidingen algemene vakken, LO, BR, en PKV op deze website.

Gedurende elke stageperiode  kan de stagiair bezoek krijgen van een stagebezoeker, behorend tot het stageteam van de hogeschool.

De stagiair krijgt gedurende  de opleiding verschillende stagebezoekers. Dit betekent dat de stagiair doorheen zijn hele stageproces door verschillende mensen wordt geëvalueerd en  feedback krijgt.

Het doel van het stagebezoek is om, in samenspraak met de stagementor, een duidelijk beeld te krijgen van de kwaliteit van de reeds geleverde prestaties van de stagiair en de werkpunten en sterke punten te bepalen voor het verder verloop van de stage.

Een student aan de hogeschool ODISEE, Campus Brussel en/of Campus Dilbeek die inschrijft voor een opleidingsonderdeel met stage-opdrachten, voert al de stageopdrachten van het desbetreffende opleidingsonderdeel uit volgens de richtlijnen van de ECTS-fiche, deze stagewebsite en de bijkomende informatie op Toledo.

Indien de stagiair een geïndividualiseerd traject volgt, wordt het stagetraject bepaald in samenspraak met de trajectbegeleider, de stagecoördinator en de stagebegeleider. Een document afwijkingen ECTS-fiche wordt ingevuld en gehandtekend. De info die u op deze website terugvindt, kunnen afwijken voor deze stagiair.

De stagiair kan steeds terecht bij de ombudsdienst:

Op campus Dilbeek: Maarten Kindt: maarten.kindt@odisee.be of telefonisch:  of 02-466 51 51 (telefoon campus Dilbeek) of 02-300 22 57

Op campus Brussel: Anna Vanaerschot: anna.vanaerschot@odisee.be of telefonisch: 02-609 88 74

Voor wijzigingen in het stageprogramma bv. bij langdurige afwezigheid, ziekte, … dient de stagiair verplicht contact op te nemen met de ombudsdienst en de stagecoördinator.