Fase 3

Het traditionele diploma ‘bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie,’ richt zich op de eerste plaats naar tewerkstelling binnen het onderwijs, zowel in het lager als in het secundair onderwijs. De opleidingseenheid ‘bewegingsrecreatie’ geeft een supplementaire bevoegdheid voor tewerkstelling binnen de brede sport- en vrijetijdssector.

Om zich verder didactisch te specialiseren en een bredere kennis op te doen zal de stagiair in de derde opleidingsfase een keuze maken uit één van de vier modules:

  • Module fitness
  • Module wedstrijdsport
  • Module natuurgebonden sporten
  • Module G-sport

De stages 3BR zijn volledig aangepast aan deze keuze.

De te bereiken doelstellingen hebben betrekking op de competenties uit het competentieprofiel van de bewegingsrecreant Overzicht-competenties-en-kerndoelen-LO-en-BR volgens de beheersingsniveaus Basisniveau – Doorgroeiniveau – Gevorderd niveau

De concrete uitwerking van deze doelstellingen per stage zijn terug te vinden in het evaluatieformulier én het document beroepshoudingen voor de desbetreffende stages.

Het portfolio is een dossier- en reflectieportfolio en een hulpmiddel bij het leren reflecteren.

Alle info kan je terugvinden in de ECTS-fiche