Fase 2

Stage LO in de tweede opleidingsfase

De te bereiken competenties tijdens de stages in het eerste en tweede semester hebben betrekking op de lesvoorbereiding, de didactische activiteiten en de pedagogische bekwaamheden in de context secundair onderwijs: overzicht zie ECTS- fiche en Overzicht competenties en kerndoelen LO en BR voor BaSO-D (LO en BR).

Naar het einde van het tweede jaar wordt beoogd:

  • het zelfstandig verantwoord handelen bij het lesgebeuren (optreden als lesgever) in een context secundair onderwijs
  • het uitwerken van een degelijke lessenreeks rekening houdend met de beginsituatie van de leerlingen
  • leren samenwerken met de stagementor en de stageschool
  • het kunnen kaderen van het lesgeven in de totale onderwijscontext.
  • het leren reflecteren op het eigen functioneren o.a. via supervisiegesprekken en nabesprekingen.

Bij de evaluatie wordt vooral gekeken naar het groeiproces, het leerproces van de stagiair. De evaluatie is dus verschillend voor de oefenlessen, didactische practica en de actieve stage, wat ook duidelijk blijkt uit de te realiseren opdrachten en de te bereiken doelstellingen bij de verschillende stages.