Stageformaliteiten 3BR Stage doelgroepen

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee. Inloggen doet de stagiair via de volgende link: https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Nadien moet de stagiair binnen Link het stappenplan doorlopen van zijn stageproces. De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De stageovereenkomst wordt ingevuld en digitaal ondertekend door alle partijen. De stagiair vult het inlichtingenblad in via LINK vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend.

Opdrachtenoverzicht

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

 

Gesprek met de stagebegeleider

De stagiair heeft per stage minstens 3 gesprekken met de stagebegeleider.

Feedup-gesprek

De stage kan maar aanvatten nadat, samen met de stagebegeleider, de doelen en concrete opdracht zijn vastgelegd in het syntheseverslag.

Feedback/feedforward gesprek

In het midden van de stage wordt er een tussentijdse evaluatie gedaan. Hier wordt aangegeven wat de stagiair nog extra moet opnemen.

Afrondend supervisiegesprek

Ter afronding vindt er een reflectiegesprek plaast. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.

De stagebegeleider vult telkens het syntheserapport aan en plaatst dit in het digitaal portfolio van de student.

Evaluatieformulieren

Na de stage moet het gehandtekende opdrachtenoverzicht ingegeven worden in het digitaal portfolio. Het evaluatieformulier en document beroepshoudingen wordt ingevuld door de stagementor.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Portfolio

Het portfolio wordt aangevuld zoals gevraagd en besproken in het syntheserapport.