Stageformaliteiten 3BR Stage doelgroepen

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Voorafname stages

Er bestaat de mogelijkheid om de stages reeds in de zomervakantie te starten. Dit kan alleen na een gesprek met je stagebegeleider en het invullen van dit document.
 

Stageovereenkomst

De BR-3 Stageovereenkomst 2020-2021 wordt overhandigd aan de drie partijen. Dit contract kan digitaal worden ondertekend door de drie partijen (via Connective) of nog manueel op papier. Op het inlichtingenblad wordt dit aangegeven. 
De stageovereenkomst met de drie handtekeningen staat in LINK. Pas dan kan de stage worden aangevangen. 
 

Inlichtingenblad en risicoanalyse

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden opgeladen:

 • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats. De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse (of bezorgt een eigen risicoanalyse aan de student). Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document, samen met de risicioanalyse in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
 • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage (secundaire scholen): De student vult het inlichtingblad in met de info over de gekozen stageschool. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats. Hij / zij volgt de stage-aanvraag mee op in Lerarenstage. 

Gesprek met stagebegeleider

 
De stagiair heeft per stage minstens 3 gesprekken met de stagebegeleider:
 
Feedup-gesprek
De stage kan maar aanvatten nadat, samen met de stagebegeleider, de doelen en concrete opdracht is vastgelegd in het syntheseverslag.
Feedback/feedforward gesprek
In het midden van de stage wordt er een tussentijdse evaluatie gedaan. Hier wordt aangegeven wat de stagiair nog extra moet opnemen.
Afrondend supervisiegesprek
Ter afronding vindt er een reflectiegesprek plaast. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.
De stagebegeleider vult telkens het syntheseverslag aan en plaats dit in het digitaal portfolio van de stagiair. 

 

Opdrachtenoverzicht

Het Opdrachtenoverzicht-2020-2021 wordt vooraf aan de stage op Link geplaatst. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en bezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Voorbereidingsfiche

Indien er in het syntheseverslag gevraagd wordt om lesplannen te maken, kan dit via Voorbereidingsfiche-BR

Evaluatieformulieren

Na de stage fitness moet zowel het EF actieve stage of EF evenement  én het Document beroepshoudingen worden ingevuld door de stagementor. Voor de digitale versie klik hier

Ter afronding vindt er met de stagebegleider een reflectiegesprek plaast. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.
 
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Portfolio

Het portfolio wordt aangevuld zoals gevraagd in het syntheserapport. 

 

Portfolio

Per type stage, alles met handtekeningen

 1. Onvolledigheidsfiche (indien er iets ontbreekt)
 2. Opdrachtenoverzicht gehantekend
 3. EF actieve stage of EF evenement én Document beroepshoudingen van mentor (of digitaal opgeladen in portfolio). Voor de digitale versie: klik hier.
 4. Alle (gevraagde) documenten die niet in het digitaal portfolio kunnen worden geplaatst: conform de gemaakte afspraken op het synthesrapport

Attest(en) specialisatie en / of bijscholingen: in laatste portfolio!

Onder de map: administratie

 1. Curriculum Opbouw BR (steeds verder aan te vullen)

Onder de map: taken

Eén map per stages:

 1. De gevraagde documenten conform syntheserapport
 2. De digitale upload van het EF en het document BH van de mentor. 
 3.  Het  EF actieve stage of EF evenementingevuld door de stagiair
 4. Document BH Digitale versie ingevuld door de stagiair

Onder de map: evaluatie

 1. Het syntheserapport wordt telkens aangevuld door de stagebegeleider