Stageformaliteiten 1BR Kinderanimatie

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Inlichtingenblad en risicoanalyse

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit wordt ingegeven in LINK.

Stageovereenkomst

De Stageovereenkomst wordt digitaal ondertekend door alle partijen.

De stage kan pas aanvatten als het contract correct wordt ingegeven in Link.

Werkpostfiche IDEWE

verzekeringsattest_22-23

Opdrachtenoverzicht

Het volledig ingevulde Opdrachtenoverzicht BR did. stage 1 wordt vooraf aan de stage, gemaild naar de stagebegeleider(s).

Het opdrachtenoverzicht wordt goedgekeurd door de stagebegeleider. 

De student houdt zijn/haar aanwezigheden bij. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en bezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Evaluatie

Na de stage moet zowel het EF Kinderanimatie als het gehandtekende opdrachtenoverzicht ingegeven worden in het Digitaal Portfolio.
 
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Portfolio

Portfolio afgeven ten laatste 2 weken na de afgewerkte stage:

 1. Onvolledigheidsfiche (indien er iets ontbreekt)
 2. Opdrachtenoverzicht gehantekend
 3. Evaluatieformulier ingevuld door de mentor
 4. Een overzichtelijk rooster van de 30 uren (1 pagina).
 5. Een uitwerking van alle activiteiten (zie scenario examenopdracht) op basis van de doelgroep.
 6. Verschillende activiteiten (min.2 spelfiches/dag –
  afhankelijk van de tijdsduur van het spel)
 7. Spelen in thema van het speelplein of een eigen gekozen thema.
 8. Materiaallijst
 9. Een grondig inhoudelijk evaluatieverslag
 10. Een grondig persoonlijk evaluatieverslag
 11. Twee werkpunten en twee sterke punten
 12.  Bijlagen

Deze evaluaties (inhoudelijk en persoonlijk) worden steeds geschreven in de “ik-vorm”.  De stage wordt concreet besproken maar wordt steeds geplaatst in een bredere context d.w.z. dat de stagiair minimum twee werkpunten en twee sterke punten moet formuleren voor de toekomst.

 • Inhoudelijk verslag; gericht naar de activiteiten en de opdrachten: organisatie, materiaalkeuze, demonstratie, spelleiding, spelregels, aangepast aan het niveau van de kinderen, …
 • Persoonlijk verslag: gericht naar jezelf : ervaringen met de kinderen, leiding, collega’s, directie, mentor, …(i.v.m. tucht, discipline, plezierbeleving, begeleiding, communicatie, …)

Bij het indienen van de map wordt ook gekeken naar de vorm (verzorgd, lay-out, taal, logische ordening).

Posten in digitaal PF ten laatste 2 weken na de afgewerkte stage:

 1. Onvolledigheidsfiche (indien er iets ontbreekt)
 2. Opdrachtenoverzicht gehantekend
 3. Evaluatieformulier ingevuld door de mentor
 4. Een overzichtelijk rooster van de 30 uren (1 pagina).
 5. Een uitwerking van alle activiteiten (zie scenario examenopdracht) op basis van de doelgroep.
 6. Verschillende activiteiten (min.2 spelfiches/dag –
  afhankelijk van de tijdsduur van het spel)
 7. Spelen in thema van het speelplein of een eigen gekozen thema.
 8. Materiaallijst
 9. Een grondig inhoudelijk evaluatieverslag
 10. Een grondig persoonlijk evaluatieverslag
 11. Twee werkpunten en twee sterke punten
 12.  Bijlagen

Deze evaluaties (inhoudelijk en persoonlijk) worden steeds geschreven in de “ik-vorm”.  De stage wordt concreet besproken maar wordt steeds geplaatst in een bredere context d.w.z. dat de stagiair minimum twee werkpunten en twee sterke punten moet formuleren voor de toekomst.

 • Inhoudelijk verslag: gericht naar de activiteiten en de opdrachten: organisatie, materiaalkeuze, demonstratie, spelleiding, spelregels, aangepast aan het niveau van de kinderen, …
 • Persoonlijk verslag: gericht naar jezelf : ervaringen met de kinderen, leiding, collega’s, directie, mentor, …(i.v.m. tucht, discipline, plezierbeleving, begeleiding, communicatie, …)

Bij het indienen in het digitaal portfolio zal er enkel beoordeeld worden, indien het verslag in 1 bundel gepost werd met de lay-out van een map. Ook in het digitaal PF wordt gekeken naar de vorm (verzorgd, lay-out, taal, logische ordening).