Stageformaliteiten Inleefstage BuO: 1 week

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De  Stageovereenkomst stage BuO 1week 2020-2021.docx wordt  ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link.

Werkpostfiche IDEWE

Verzekeringsattest

Inlichtingenblad en risicoanalyse​

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad OND-BaSO-B-D-Inlichtingenblad stage 2020-2021 in. Dit wordt ingegeven in LINK.

 • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats. De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse (of bezorgt een eigen risicoanalyse aan de student). Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document, samen met de risicioanalyse in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
 • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage (secundaire scholen): De student vult het inlichtingblad in met de info over de gekozen stageschool. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats. Hij / zij volgt de stage-aanvraag mee op in Lerarenstage.

Uurrooster

Van 22 maart tot 2 april 2021 zijn het de stagecontactweken. De student neemt contact op met de mentor en maakt afspraken mbt tot zijn stage.

Het uurrooster LO wordt ten laatste op de laatste vrijdag van de stagecontactweek in LINK geplaatst. 

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker.

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt een nieuwe versie opgeladen in LINK bij: MIJN AANWEZIGHEDEN. De stagebezoeker ontvangt via mail een nieuwe versie. De stagebezoeker wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht (contactgegevens zie Toledo).

Lesplan

De student vult lesplan-Word-2020-2021 volledig in. 

De Leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Evaluatieformulieren

Na de stage wordt het Document BH Stageweek BuO  of de Digitale versie Document BH 3LO Stageweek BuO  door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail met de student in CC.

De stagebegeleider vult het SR stageweek BuO  in en bespreekt. 

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

Portfolio

In te dienen ten laatste zondagavond op het einde van deze stageweek.

OND-3BaSO-D-LO Leidraad Portfolio stage BuO en Basis

 • Lesplannen

  Alle lesplannen van de participatie-of actieve stage lesuren die je hebt gegeven: genummerd, correct en volledig ingevuld worden vooraf aan de stage geplaatst.
  De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

 • Reflectie stageweek Buo
 • Mesotaken: datum en korte inhoud + aanvulling van het overzicht  
 • Uurrooster gehandtekend, voor de negen halve dagen noteer wat je in elk uur gedaan hebt, eventuele mesotaken (kan ook buiten de lesuren).
 • Document BH Stageweek BuO of de digitale versie: Digitale-versie-Document-BH-Stageweek-BuO
 • Indien je LO les hebt gegeven of geparticipeerd: Alle genummerde lesplannen. Afgedrukt na het verbeteren van de feedback van de mentor en/of stagebegeleider. De mentor vult telkens blad 3 in. Schriftelijk worden er na de les ook nog aanpassingen gedaan.
 • Alle (gevraagde) documenten die niet in het digitaal portfolio kunnen worden geplaatst.