Stagemodaliteiten 3BR Bijscholing

Stageovereenkomst

Voor de bijscholingen dient er geen stageovereenkomst afgesloten en ondertekend te worden door de stageplaats. 

Opdrachtenoverzicht

Het opdrachtenoverzicht bijscholingen moet vooraf aan de stage in het portfolio worden geplaatst om een geldige stage te kunnen lopen.

Evaluatieformulieren

De attesten van de bijscholingen of het VTS-diploma, moet in het portfolio van 3BR worden geplaatst.

Afronding

Alle getuigschriften worden in het digitaal portfolio geplaatst.