Stagemodaliteiten 3BR Bijscholing

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De BR-3 Stageovereenkomst 2020-2021 wordt in 2-voud ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract correct wordt ingegeven in Link. Bij dit contract moet geen risico analyse worden gevoegd. 
 

Inlichtingenblad en risicoanalyse

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit wordt ingegeven in LINK.

Voor de bijscholingen moet geen risicoanalyse worden ingevuld. 

  • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats (bij voorkeur digitaal). De stageplaats vult dit document verder in, Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
 
 

Opdrachtenoverzicht

Het opdrachtenoverzicht bijscholingen- specialisatie wordt vooraf aan de bijscholing op Link geplaatst. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast.
 

Afronding

Alle getuigschriften worden in het digitaal portfolio geplaatst.