Fase 3

Stage LO in de derde opleidingsfase

De te bereiken competenties tijdens de stages in het eerste en tweede semester hebben betrekking op de lesvoorbereiding, de didactische activiteiten en de pedagogische bekwaamheden in de context basisonderwijs, secundair onderwijs (2de graad met D/A-finaliteit en de 2de en 3de graad A-finaliteit) en BuO. Voor een overzicht: zie ECTS- fiche en OND-BaSO-D-Overzicht-competenties-en-kerndoelen-LO-en-BR

Naar het einde van het derde jaar wordt beoogd:

  • het zelfstandig verantwoord handelen bij het lesgebeuren en andere stageactiviteiten (optreden als lesgever, maar ook als persoon in het algemeen opvoedingsproces binnen het kader van de school) en dit binnen de context van de stageschool: SO (2de graad met D/A-finaliteit en de 2de en 3de graad A-finaliteit), BuO, en Basisonderwijs;
  • het uitwerken van een degelijke lessenreeks, leren werken in teamverband, projectwerking, themawerking, plannen en uitwerken van activiteiten van allerlei aard;
  • het verkrijgen van inzicht in het totale les -, klas – en schoolgebeuren, zowel naar directie en collega’s, ouders als naar leerlingen toe. En dit binnen verschillende contexten;
  • het kunnen reflecteren op het eigen functioneren o.a. via supervisiegesprekken en nabesprekingen;

Bij de evaluatie wordt vooral gekeken naar het groeiproces, het leerproces van de stagiair in de verschillende contexten. De evaluatie is dus verschillend voor de didactische practica, de observatie – en participatiestage en de actieve stage, wat ook duidelijk blijkt uit de te realiseren opdrachten en de te bereiken doelstellingen.