Stageformaliteiten didactische Practica 3.2

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De Stageovereenkomst 3LO Stage BuO wordt telkens in 3-voud ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link.

Inlichtingenblad en risicoanalyse

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad OND-BaSO-B-D-Inlichtingenblad stage 2020-2021 in. Dit wordt ingegeven in LINK.

 • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats (bij voorkeur digitaal). De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
 • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage: enkel de student vult de info in. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats.

Brief school aanvraag stage LO 2019-2020

Werkpostfiche IDEWE

Verzekeringsattest

Uurrooster

De student neemt tijdens de stagecontactweken contact op met de mentor en maakt afspraken mbt tot zijn stage.

Het uurrooster moet worden ingediend in Link ten laatste op de laatste vrijdag van de stagecontactweken.

Lesplan

De student vult het lesplan volledig in

De Leidraad-bij-het-lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend via Link en minstens 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Evaluatieformulieren

Na de stage wordt het Evaluatieformulier stage 3LO en het Document beroepshoudingen door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail met de student in CC.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

De stagebegeleider vult het Syntheserapport Stage 3LO in.

Tussentijds Portfolio

Het tussentijds portfolio wordt ong. in de helft van de stage afgegeven (map) en gepubliceerd (digitaal portfolio):

Je hebt de keuze om deze documenten in te scannen en op Link te plaatsen of het in de map te steken

 1.  Stageovereenkomst 3LO Stage BuO
 2. Uurrooster gehandtekend
 3. Evaluatieformulier stage 3LO en het Document beroepshoudingen
 • Lesplannen:

  Alle lesplannen (participatie en actief les geven): genummerd, correct en volledig ingevuld worden vooraf aan de stage geplaatst in Link
  De Leidraad-bij-het-lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

 • Periodeplan (voor minstens 1 klas) (en in digitaal portfolio)
 • Reflectie stage BuO
 • Mesotaken: datum en korte inhoud + aanvulling van het overzicht  
 • Alle genummerde lesplannen. Afgedrukt na het verbeteren van de feedback van de mentor en/of stagebegeleider. De mentor vult telkens blad 3 in. Schriftelijk worden er na de les ook nog aanpassingen gedaan.
 • Periodeplan (voor minstens 1 klas)
 • Alle (gevraagde) documenten die niet in Link kunnen worden geplaatst.

Eindportfolio

Het eindportfolio wordt ingediend de eerste maandag na iedere afgewerkte stageperiode vóór 17 u:

Verbeteren en verder aanvullen met nieuwe informatie en reflectie van 1e deel.

Je hebt de keuze om deze documenten in te scannen en op Link te plaatsen of het in de map te steken

 1. Stageovereenkomst 3LO Stage BuO
 2. Uurrooster gehandtekend
 3. Evaluatieformulier stage 3LO en het Document beroepshoudingen
 • Alle lesvoorbereidingen met commentaren van de mentor(en) (verder aangevuld): gebundeld en per nummer
 • Periodeplanning(en)