Inleefstage BuO 1 week

Inhoud en planning

Deze stageweek kan gepland worden tijdens stageperiode: van 22 april tot 7 juni 2024. 

Indien de student op openluchtklassen gaat tijdens deze stageperiode brengt hij / zij de stagementor zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen in de planning.

De stagiair kiest voor een stage in het buitengewoon basis of buitengewoon secundair onderwijs.

De student is de hele week aanwezig op de stageschool.

Tijdens deze week stage zal de stagiair: observeren, participeren, les geven en min. 1 mesotaak uitvoeren

De invulling van deze week gebeurt in volledige samenspraak met de directie en mentoren.

Stagecontactperiode:  van 25 maart tot 29 maart 2024 verzamelt de stagiair alle nodige informatie om de stage te kunnen aanvangen. 

De stagiair bezorgt vooraf aan de stage het uurrooster digitaal via mail aan de toegewezen stagebezoeker. Ten laatste op … maart

De stagiair brengt tevens de stagebezoeker op de hoogte van de coronamaatregelen geldend in zijn / haar stageschool. 

Bij een flexibel traject kan de stagiair in een andere periode de stage uitvoeren.

Indienen portfolio: op het einde van de stageweek.

Stageopdrachten

Dit is een verplichte stage voor alle studenten LO. 

  • Observatie – en participatiestage in het BuO: keuze tussen BuSO of BuBaO: 1 volledige week aanwezig in de school.

Bij voorkeur volgt de stagiair 1 klasgroep gedurende de hele week in het BuO. De stagiair participeert bij de verschillende activiteiten en geeft LO les waar mogelijk.

De stagiair ontdekt tijdens deze week hoe de werking is  van de school en dit zowel op micro, meso als macroniveau. 

BELANGRIJK:

De stagiair toont een leergierige actieve houding: De stagiair informeert zich maximaal. Hij / Zij neemt geen afwachtende houding aan maar neemt zelf initiatief!

De stagiair is ook kritisch adviserend in de weergave in het verslag en reflectie. Hij / zij probeert naast het beschrijven ook aan te geven waar er mogelijk ruimte voor verbeteringen zou kunnen zijn