Stageformaliteiten 1LO Stage 3

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De  stageovereenkomst stage 1 2 en 3 2020-2021 wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link.

Het contract voor stage 3 is hetzelfde contract als voor stage 1 en stage 2. Er moet dus geen nieuw contract ongediend worden.

Werkpostfiche IDEWE

Verzekeringsattest

Inlichtingenblad en risicoanalyse​

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad OND-BaSO-B-D-Inlichtingenblad stage 2020-2021 in. Dit wordt ingegeven in LINK.

 • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats. De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse (of bezorgt een eigen risicoanalyse aan de student). Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document, samen met de risicioanalyse in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
 • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage (secundaire scholen): De student vult het inlichtingblad in met de info over de gekozen stageschool. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats. Hij / zij volgt de stage-aanvraag mee op in Lerarenstage. 

Uurrooster

Van 22 maart tot 2 april 2021 zijn het de stagecontactweken. De student neemt contact op met de mentor en maakt afspraken mbt stage 3.

Het uurrooster wordt ten laatste op 2 april 2021 in Link geplaatst. Het uurrooster wordt doorgestuurd via mail naar de stagebezoeker.

Bij wijzigingen in het uurrooster wordt een nieuwe versie opgeladen in LINK bij: MIJN AANWEZIGHEDEN.

De stagebezoeker wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht (contactgegevens zie Toledo). De stagebezoeker ontvangt via mail een nieuwe versie.  

Lesplan

De stagebegeleider bepaalt vooraf welke onderdelen van het Lesplan-2020-2021 moeten worden ingevuld.
De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

De lesplannen worden op het afgesproken tijdstip met de stagebegeleider ingediend in het digitaal portfolio geplaatst en ten minste 3 dagen vooraf aan het lesgeven ingediend bij de mentor.

De stagebegeleider en/of mentor kijkt de lesplannen na. Alle verbeterde lesplannen worden steeds afgedrukt, genummerd en in een map gestoken. De map wordt elke les meegenomen en aanpassingen worden na elke les aangebracht. De mentor vult ook telkens blad 3 in en tekent elk lesplan.

Alle verbeterde lesplannen worden in het digitaal portfolio geplaatst. 

Evaluatieformulieren

Na de stage wordt het EF ST3 en het Document BH ST3  door de mentor ingevuld en meegegeven met de student of doorgestuurd via mail met de student in CC.

Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.

 

Portfolio

Je hebt de keuze om deze documenten in te scannen en in het digitaal portfolio te plaatsen of het in de map te steken

 1. Uurrooster gehantekend
 2. Document BH ST3 en EF ST3 ingevuld door de mentor

Op Toledo: my portfolio: BaSO-PA: Werkruimte: 1LO: 

Taken, reflectie en verslag: LO stage 3: 

 • Mapje met de lesplannen

  Alle lesplannen (participatie en actief les geven): genummerd, correct en volledig ingevuld worden vooraf aan de stage geplaatst in het digitaal portfolio LO: stage 3
  De leidraad bij het lesplan toont hoe de verschillende rubrieken moeten ingevuld worden.

 • Het document mesotaken (wordt verder aangevuld)
 • Reflectieverslag: reflectie LO ST3
 • Alle genummerde lesplannen. De stagiair drukt het verbeterde lesplan af (rekening houdend met de feedback van de mentor en/of stagebegeleider). De mentor vult telkens blad 3 in tijdens het lesgeven. Schriftelijk kunnen er na de les ook nog aanpassingen worden gedaan.
 • Alle (gevraagde) documenten die niet in Link of in het digitaal portfolio kunnen worden geplaatst.