Stage 2

Stage 2 maakt deel uit van het OPO ‘Didactische stage 1’ en bestaat uit een observatiestage en een actieve stage.

In deze observatiestage analyseert de student de didactische componenten van een les.

Daarnaast doet de student zijn eerste zelfstandige leservaringen op.

Deze stage (lesvoorbereidingen) wordt in de hogeschool voorbereid door lessen waarbij onderwijskunde en vakdidactiek geïntegreerd zijn.

Info OPO Didactische stage 1 BaSO 2023-2024_metopname.pptx

De student observeert gericht 3 lessen per onderwijsvak en geeft tijdens deze week 2 lesuren per onderwijsvak.

Hij/zij vervult ook twee meso-activiteiten tijdens deze stageweek.

Deze stage (lesvoorbereidingen) wordt in de hogeschool voorbereid door lessen waarbij onderwijskunde en vakdidactiek geïntegreerd zijn.

De begeleiding van de stagelessen in de stageschool gebeurt door de mentoren van de stageschool. Mentor en student nemen tijd om in gesprek te gaan over de observatieopdrachten van deze stage.

De student overlegt voldoende over de lesvoorbereidingen en de aanpak ervan voor de actieve lessen.

De student bezorgt de lesvoorbereiding drie werkdagen voorafgaand de eigenlijke les. De mentor kan feedback geven zodat de student de les zo optimaal mogelijk kan bijsturen.

De evaluatie van het actieve luik van stage 2 gebeurt door de mentoren van de stageschool. Het is voor de student een meerwaarde wanneer de mentor mondelinge feedback geeft bij elke gegeven les op basis van de kerncompetenties  en deze feedback synthetiseert op het lesvoorbereidingsformulier.

De mentor geeft feedback over het gehele verloop van de stage aan de hand van het eindbeoordelingsdocument stage 2.

De observatieopdrachten van stage 2 worden beoordeeld door de vaklector. Alle opdrachten moeten worden volbracht, indien niet wordt de stage als NA (niet afgelegd) beoordeeld.

De evaluatie van de observatieopdracht en de lesvoorbereidingen per onderwijsvak bepalen 1/3 van de 30 % van het eindpunt Didactische stage 1.

Zelfde opdrachten en afspraken zoals hierboven beschreven