Fase 3

Beginsituatie en situering

In de derde opleidingsfase Bachelor Secundair Onderwijs, Project Kunstvakken zal de student zijn kunsteducatieve basiscompetenties verder verbreden en verdiepen. Voor de student ligt de klemtoon van de stage in een educatieve dienst van een gesubsidieerde kunst- of cultuurorganisatie op het creëren en realiseren van een zelfstandig ontwikkeld kunsteducatief, participatief project. Het accent ligt op innovatief en kunstzinnig durven werken waarbij nieuwe werkvormen en vernieuwend materiaal worden gecreëerd, uitgeprobeerd en geëvalueerd. In het derde jaar PKV werkt de student mee als een zelfstandig, volwaardig lid van een team.

Opbouw

De PKV student kiest zelfstandig een stageplaats uit bij een educatieve dienst van een gesubsidieerde kunst- of cultuurorganisatie (museum, theater, …) bij voorkeur in Brussel. De student loopt 30 dagen stage (7u./dag) of 210u.

Tijdens de eerste periode van de stage verkent de student de beginsituatie en de werking van de organisatie. De student observeert gericht en neemt als volwaardig medewerker deel aan de dagelijkse werking van de organisatie. Daarnaast werkt de student in dialoog met de mentor zijn/haar projectvoorstel met bijhorend draaiboek volledig (schriftelijk) uit. De student krijgt de mogelijkheid zijn/haar competenties te verbreden en verdiepen. Tijdens de tweede periode ligt de nadruk voornamelijk op de realisatie en evaluatie van het nieuwe project van de student. Daarnaast zal de student als medewerker deelnemen aan lopende projecten en de publiekswerking binnen de organisatie ondersteunen.

 

Vakgerichte stagecompetenties:

De student kan:

 • Een kwalitatief, doelgericht kunstzinnig projectvoorstel ontwerpen (schriftelijk voorbereiden volgens een methodiek van de stageplaats of de hogeschool) op maat van een specifieke doelgroep.
  • Het onderwerp van het project inhoudelijk met voldoende diepgang onderzoeken en beheersen.
  • Een korte analyse maken van de missie, visie, programmatie van de organisatie ifv het implementeren van het kunstzinnig project van de student.
 • Dit kunstzinnig project coördineren, uitvoeren en begeleiden:
  • Een kwalitatief beschouwend gesprek opbouwen en begeleiden.
  • Een kunstzinnig creatieproces kwalitatief en authentiek ondersteunen:
   • een open en positief klimaat installeren
   • een doelgroep informeren en motiveren
   • een doelgroep heldere en gestructureerde instructies geven
   • leiding durven nemen
   • interactie stimuleren bij de deelnemers
   • het creatief proces coachend begeleiden
   • het creatief proces, product presenteren en reflecteren met een doelgroep
   • het creatief proces, product evalueren
  • Een taalgebruik hanteren dat de deelnemers stimuleert.
  • Het kunstzinnig project uitgebreid schriftelijk evalueren met de mentor en herwerken.
  • Een leergierige, gemotiveerde en betrokken basishouding aannemen, initiatief nemen (eigenaarschap).
  • Kwaliteitsvol en authentiek in interactie gaan met een breed publiek en verschillende doelgroepen (publiekswerking).
  • Een verbindend klimaat met een breed publiek en verschillende doelgroepen creëren (publiekswerking).
  • Constructief en flexibel samenwerken met interne en externe partners.
  • Kritisch reflecteren over het persoonlijk functioneren.
  • Diversiteitsdenken; de student bekijkt personen en situaties vanuit verschillende invalshoeken, stuurt het eigen referentiekader bij vanuit interactie met anderen.
  • De stage en afspraken administratief stipt plannen en organiseren in overleg met de mentor (en de stagebegeleider).
  • Een proactieve en heldere communicatie met de culturele organisatie en de hogeschool onderhouden i.f.v. een goed verloop van de stage.