Stageformaliteiten 1BR Fitnessstage 1

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van
Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met
stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het
stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee
met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel
onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages
die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens
de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Inlichtingenblad en risicoanalyse

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het Inlichtingenblad stage 2020-2021 in. Dit wordt ingegeven in LINK.

  • De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats (bij voorkeur digitaal). De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.

Stageovereenkomst (enkel voor fitnessen buiten de Campus)

De Stageovereenkomst wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link.
 

Opdrachtenoverzicht

Het volledig ingevulde Opdrachtenoverzicht wordt, vooraf aan de stage, in Link geplaatst.

Wanneer het opdrachtenoverzicht niet goedgekeurd werd, zal de student een stap teruggezet worden.

De student houdt zijn/haar aanwezigheden bij via “Ingave aanwezigheden tijdens de stage”. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en bezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Evaluatieformulier

Na de stage fitness moet het gehandtekende opdrachtenoverzicht ingegeven worden in het Digitaal Portfolio.
 
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.