Stageformaliteiten 1BR Fitness stage 1

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van
Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met
stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het
stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee
met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel
onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages
die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee 

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad in. Dit formulier wordt ingegeven via LINK.

Stageovereenkomst (enkel voor fitnessen buiten de campus)

De Stageovereenkomst wordt ingevuld en digitaal ondertekend door alle partijen. Nadien kan de student zijn/haar opdrachtenoverzicht mailen naar de stagebegeleider. 
 

Opdrachtenoverzicht

Het volledig ingevulde Opdrachtenoverzicht wordt, vooraf aan de stage, gemaild naar de stagebegeleider(s).
Het is de verantwoordelijkheid van de student om dit opdrachtenoverzicht verder aan te vullen met de gepresteerde uren.

De student houdt zijn/haar aanwezigheden bij. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en bezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Evaluatieformulier

Na de stage fitness moet het gehandtekende opdrachtenoverzicht ingegeven worden in het Digitaal Portfolio.
 
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.