Stageformaliteiten 3LO Bewegingsschool

Stageovereenkomst & Opdrachtenoverzicht

De Stageovereenkomst didactische practica 3.2 wordt digitaal ondertekend door alle partijen. De data van de 3 zondagen worden duidelijk genoteerd in de invullijst op TOLEDO. De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool werd getekend en het opdrachtenoverzicht bewegingsschool (opdrachtenoverzicht didactische practica 3.2) wordt doorgemaild naar beide docenten.

Evaluatie

Het eindpunt wordt bepaald door de volgende onderdelen:

 

 • Opbouw – Medewerking – Inzet /10
 • Maken van kijkwijzers /20
 • Begeleiding kinderen /10
 • Inhoud /10

Het totaal punt wordt herleid naar 20.

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten: HDL_link_student_Odisee

Voorbereiding

De student maakt kijkwijzers in samenspraak met de stagementor ter plaatse.

Vooraf aan de stage:

 • Stageplaats aanduiden
 • Contract digitaal tekenen
 • Opdrachtenoverzicht mailen naar beide docenten.