1BR Clubstage 1

Inhoud en Planning

De stagiair kiest een sportclub om stage te lopen binnen de aangegeven periode:

Min. 10 units gespreid over min. 1,5 maanden.

Zelfstandig te plannen tijdens het eerste semester: van 25 september 2023 tot 12 januari 2024.

De stagiair geeft de Clubstage 1 – Infofiche af aan de stagementor.

Stageopdrachten

Observeren en participeren van het clubgebeuren (niet de eigen clubwerking), zowel tijdens trainingen als tijdens nevenactiviteiten.

Het is de bedoeling dat de student BR kennis maakt met de clubwerking en sportieve initiatieven, zowel op als rond het terrein. 

Voorbeelden van observeren en participeren, waaruit min. 3 verschillende items gekozen dienen te worden:

  • Verschillende doelgroepen/leeftijden observeren
  • Bij verschillende coaches observeren
  • Helpen bij de trainingen
  • Bijwonen van techniektrainingen
  • Deelnemen aan de training
  • Deelnemen aan externe activiteiten (bv eetkermissen, organiseren van wedstrijden, voorstellingen, …)

Dit alles in samenspraak en met de goedkeuring van de trainer/ jeugdverantwoordelijke/ clubverantwoordelijke.

Afronding van de stage

Documenten in Digitaal Portfolio 1 week na het afwerken van de stage, ten laatste op de laatste dag van de stageperiode.

  • Evaluatie van de stagementor
  • Opdrachtenoverzicht  met handtekeningen

Flyer bezorgen aan stagebegeleider = NIET digitaal. 

  • De stagiair maakt een flyer/folder van de clubstage (= geen affiche of A4 blad, wel A4 gevouwen in 2 of 3) waarin de recreatiesport tot zijn recht komt. De stagiair maakt hierbij gebruik van topische vragen: doel, wat, waar, waarom, voor wie en hoe? Deze flyer wordt ingediend bij de stagebegeleider en wordt ook gedemonstreerd op de presentatiebeurs (zie verder: BR Didactische stage 1)