1BR Clubstage 1

Inhoud en Planning

De stagiair kiest een sportclub om stage te lopen binnen de aangeven periode:

Min. 10u gespreid over min. 1,5 maanden.

Zelfstandig te plannen tijdens het eerste semester: van 21 september 2020 tot 15 januari 2021.

De stagiair geeft de Infofiche af aan de stagementor.

Stageopdrachten

Observeren en participeren van het clubgebeuren, zowel tijdens trainingen als tijdens nevenactiviteiten.

Het is de bedoeling dat de student BR kennis maakt met de clubwerking en sportieve initiatieven, zowel op als rond het terrein. 

Voorbeelden van observeren en participeren, waaruit min. 3 verschillende items gekozen dienen te worden:

 • Verschillende doelgroepen, leeftijden observeren
 • Opwarming geven
 • Helpen bij de trainingen
 • Bijwonen van techniektrainingen
 • Bijwonen van vergaderingen
 • Wedstrijden begeleiden naast de trainer
 • Deelnemen aan de training
 • Deelnemen aan externe activiteiten (bv eetkermissen, organiseren van wedstrijden, voorstellingen, …)
 • Actief helpen bij het organiseren van tornooien

Dit alles in samenspraak en met de goedkeuring van de trainer/ jeugdverantwoordelijke/ clubverantwoordelijke.

Afronding van de stage

Documenten in Digitaal Portfolio 1 week na het afwerken van de stage, ten laatste op 15 januari 2021.

 • Evaluatie van de stagementor
 • Opdrachtenoverzicht  met handtekeningen

Flyer bezorgen aan stagebegeleider = NIET digitaal. Ten laatste op 15 januari 2021.

 • De stagiair maakt een flyer/folder van de clubstage (= geen affiche of A4 blad, wel A4 gevouwen in 2 of 3) waarin de recreatiesport tot zijn recht komt. De stagiair maakt hierbij gebruik van topische vragen: doel, wat, waar, waarom, voor wie en hoe? Deze flyer wordt ingediend bij de stagebegeleider en wordt ook gedemonstreerd op de presentatiebeurs (zie verder: BR Didactische stage 1)