Fase 2

Doorheen de opleiding ‘Project kunstvakken’ (PKV) leren studenten hoe ze vanuit een brede kunst- en culturele basis de brug naar onderwijs en publiekswerking kunnen slaan. Een PKV student kan zowel de taak van cultuurbegeleider binnen het onderwijs opnemen als aan de slag gaan als medewerker binnen het culturele of sociaal- artistieke veld. Ook cultuurcentra of educatieve diensten van musea, theater- en muziekgezelschappen behoren tot de mogelijkheden.

Studenten verwerven doorheen de verschillende fasen van de stages competenties en nemen doorheen hun traject meer verantwoordelijkheden op. De student maakt doorheen de drie verschillende PKV stages via de culturele organisaties kennis met een breed aanbod binnen verschillende disciplines en doelgroepen. De student kiest de stageplaats en kan zich hierdoor met een specifieke bagage binnen de verschillende artistieke domeinen profileren, talenten ontdekken en breder uitdiepen.

 

Beginsituatie en situering

In de tweede opleidingsfase Bachelor Secundair Onderwijs, Project Kunstvakken zal de student zijn kunsteducatieve basiscompetenties verbreden en verdiepen. Voor de student is de stage in een cultureel centrum of gemeenschapscentrum een nieuwe ervaring binnen de opleiding. De focus van deze stage ligt op een brede publiekswerking in een lokaal beleid.

 

Opbouw

De PKV student kiest zelfstandig een stageplaats uit binnen een cultureel centrum (CC) of een gemeenschapscentrum (GC) bij voorkeur in Brussel. De student loopt 20 dagen stage (7u./dag) of 140u.

Tijdens de eerste periode van de stage verkent de student de dagelijkse werking en maakt de student een analyse van het GC/CC na een interview met de mentor. Tijdens de tweede periode zal de student zijn/haar basiscompetenties verbreden en verdiepen en gaat hij/zij meer zelfstandig aan de slag. De student ontwikkelt mits ondersteuning een kunstzinnige omkadering, activiteit bij een familie of schoolvoorstelling en voert deze uit tijdens de laatste fase van de PKV stage II. Daarnaast zal de student de publiekswerking van het GC/CC actief ondersteunen.

 

Vakgerichte stagecompetenties:

De student kan: (breekpunten  oranje)

 • Een kwalitatieve, doelgerichte kunstzinnige omkadering, activiteit ontwerpen (schriftelijk voorbereiden volgens een methodiek van de stageplaats of hogeschool) op maat van een specifieke doelgroep.
 • Een doelgerichte kunstzinnige omkadering, activiteit uitvoeren en begeleiden:
  • Beheerst het onderwerp van het aanbod, de activiteit inhoudelijk met voldoende diepgang.
  • Een kwalitatief beschouwend gesprek opbouwen en begeleiden.
  • Het kunstzinnig proces (creëren) kwalitatief en authentiek ondersteunen:
   • een open en positief klimaat installeren
   • een doelgroep informeren en motiveren
   • een doelgroep heldere en gestructureerde instructies geven
   • leiding durven nemen
   • interactie stimuleren bij de deelnemers
   • het creatief proces coachend begeleiden
   • het creatief proces, product presenteren en reflecteren met een doelgroep
  • Een taalgebruik hanteren dat de deelnemers stimuleert.
  • Een analyse maken van de werking van de organisatie.
  • Toont een explorerende houding om zich artistiek te ontwikkelen
  • Een doelgerichte kunstzinnige omkadering, activiteit mits ondersteuning van de mentor kritisch evalueren en herwerken.
  • Een leergierige, gemotiveerde en betrokken basishouding aannemen, initiatief nemen (eigenaarschap).
  • Kwaliteitsvol en authentiek in interactie gaan met een breed publiek en verschillende doelgroepen (publiekswerking).
  • Groeien in het creëren van een verbindend klimaat met een breed publiek en verschillende doelgroepen (publiekswerking).
  • Constructief en flexibel samenwerken.
  • Kritisch reflecteren over het persoonlijk
  • De stage en afspraken administratief stipt plannen en organiseren in overleg met de mentor en de stagebegeleider.
  • Een proactieve en heldere communicatie met de culturele organisatie onderhouden i.f.v. een goed verloop van de stage.