Stageformaliteiten 1BR Bijscholingen

Stageovereenkomst

Voor de bijscholingen dient er geen stageovereenkomst afgesloten en ondertekend te worden door de stageplaats en de stagebegeleider.

Opdrachtenoverzicht

Het volledig ingevulde Opdrachtenoverzicht bijscholingen wordt, vooraf aan de bijscholing, in het digitaal PF (1BR) geplaatst.

Attesten

Na de gevolgde bijscholing worden enkel de attesten van desbetreffende bijscholingen ingegeven in het Digitaal Portfolio.

Opgelet een attest = GEEN  gehandtekend opdrachtenoverzicht!

Evaluatie

= pass or fail

Wanneer de student geen of onvoldoende bijscholingen gevolgd heeft, wordt het eindpunt BR – didactische stages 1 herleid naar een NA.