Stageformaliteiten 1BR Bijscholingen

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee 

Inlichtingenblad en risicoanalyse

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het Inlichtingenblad stage 2020-2021 in. Dit wordt ingegeven in LINK.

  • De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats (bij voorkeur digitaal). De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.

Voor de bijscholingen moet geen risicoanalyse worden ingevuld. 

  • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats (bij voorkeur digitaal). De stageplaats vult dit document verder in, Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.

Stageovereenkomst

Voor de bijscholingen dient er geen stageovereenkomst afgesloten en ondertekend te worden door de stageplaats en de stagebegeleider.
De stagiair dient de stageovereenkomst zelf in te vullen en te tekenen + op te laden in LINK om naar de volgende stappen te kunnen in LINK.

Opdrachtenoverzicht

 
Het volledig ingevulde Opdrachtenoverzicht bijscholingen wordt, vooraf aan de stage, in Link geplaatst.

Meerdere bijscholingen

 
Volg je nog een extra bijscholing: stuur een mail naar de stagebegeleider zodat we je bijscholingen dupliceren. Zo kan je meerdere bijscholingen volgen. Bijscholingen van dezelfde organisatie mogen op 1 document (niet als je dit al gepost zou hebben in LINK, dan dien je bij een volgende bijscholing een nieuwe aanvraag in te dienen – ook al is dit bij de organisatie waar je al een bijscholing bij volgde). Volg je bij verschillende organisaties een bijscholing, dien je meerdere aanvragen in te dienen.

 

Attesten 

Na de gevolgde bijscholing worden enkel de attesten van desbetreffende bijscholingen ingegeven in het Digitaal Portfolio.
 
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.