Afspraken

Jullie begeleiden op de openluchtklassen een klas met leerlingen van de lagere school. Iedere klas wordt begeleid door de onderwijzer(es) (de titularis) en een stagiair (de monitor)

 

Lees grondig alle informatie die je wordt aangeboden en houd je aan alle gemaakte afspraken. Doe navraag bij je medestagiairen die de ervaring reeds hebben.

Met vragen kan je ook terecht bij je stagebegeleider voor openluchtklassen.

 

Je wordt op elk ogenblik geacht je respectvol en verantwoordelijk te gedragen (ook op vrije momenten en ten opzichte van ander personeel van het verblijf)!

Neem zeer grondig het formulier i.v.m. de afspraken voor de monitor door. Je bezorgt deze afsprakennota, gehandtekend, vóór de aanvang van de stage aan de stagebegeleider. (Zie hieronder)

 

Als begeleider moet je je, samen met de titularis, verantwoordelijk voelen voor je klas vanaf het eerste moment tot en met de terugkomst in de school.

 

Spreek alles (ook i.v.m. aanpak, sfeer maken, tucht houden, straffen,…) af met de titularis van je klas en blijf zoveel mogelijk bij je klas om de kinderen op te vangen en te begeleiden. Wees loyaal ten opzichte van je titularis!

 

Bij problemen (vb. ongeval, …) neem je steeds contact op met de hogeschool (stagebegeleider OpK of stagecoördinator campus Parnas).