Stageformaliteiten 3LO Projectwerking

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Inlichtingenblad en risicoanalyse​

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad OND-BaSO-B-D-Inlichtingenblad in. Dit wordt ingegeven in LINK.

  • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats (bij voorkeur digitaal). De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
  • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage: enkel de student vult de info in. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats.

Stageovereenkomst

De  Stageovereenkomst didactische practica 3.2 2020-2021 wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link.

Uurrooster/Opdrachtenoverzicht

Het Opdrachtenoverzicht did practica 3.2 wordt vooraf aan de stage op Link geplaatst. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Draaiboek

Je maakt, in overleg met je stageschool, een voorstel van een project.

De concrete stappen voor het uitwerken van een draaiboek kan de student raadplegen via TOLEDO.

Evaluatie

Ter afronding presenteren de studenten tijdens de examenperiode in juni op een creatieve en originele wijze hun projectwerking. 

Hier toont de student aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.

De evaluatiecriteria zijn terug te vinden op TOLEDO.