Stage 3

Stage 3 maakt, samen met stage 2, deel uit van het OPO ‘Didactische stage 1.

Tijdens de actieve stage 3 integreert de student de vereiste competenties in een aantal lessen die hij zelfstandig geeft.

 

De student geeft 5 lesuren per onderwijsvak en vervult twee meso-taken tijdens deze week.

De begeleiding van de stagelessen in de stageschool gebeurt door de mentoren van de stageschool.

Tijdens de contactweek nemen de mentor en student voldoende tijd om in gesprek te gaan over de lesonderwerpen van de actieve stage.

De student bezorgt de lesvoorbereiding drie werkdagen voorafgaand de eigenlijke les. De mentor kan feedback geven zodat de student de les zo optimaal mogelijk kan bijsturen.

Het is voor de student een meerwaarde wanneer de mentor mondelinge feedback geeft bij elke gegeven les op basis van de kerncompetenties 

Tijdens stage 3 komt er één stagebegeleider (practicumbegeleider) een stageles volgen. De stagebegeleider beoordeelt in samenspraak met de mentor de algemene competenties die in de practica ingeoefend werden (instructies geven, vragen stellen, leiding nemen, enthousiasmeren) en de competenties van stage 3. Ze bespreken samen het groeiproces van de student. In geval van overmacht heeft de stagebegeleider een gesprek met een mentor of stagecoördinator van de stageschool.

De mentor geeft feedback over stage 3 aan de hand van het eindbeoordelingsdocument stage 3.

De verschillende stagementoren reiken de nodige feedback  aan. De stagebegeleider interpreteert deze rapportering, formuleert conclusies en zet deze om in een cijfer en/of kwalitatieve beslissing. De opleiding draagt de eindverantwoordelijkheid m.b.t. de stage-evaluatie.

Het punt voor ‘Didactische stage 1’ per onderwijsvak is samengesteld op basis van de feedbackverslagen  en het eindbeoordelingsdocument van de mentoren, de bijgewoonde les door de practicumbegeleider en de evaluatie van de lesvoorbereidingen door de vakdocenten.

De opdrachten (lesvoorbereidingen) worden beoordeeld door de vakdocent van het betreffende onderwijsvak. Het aantal opgegeven lessen moet zijn gegeven en  de lesvoorbereidingen moeten opgeladen zijn in het portfolio, indien niet wordt de stage als NA (niet afgelegd) beoordeeld.

De evaluatie van de lesvoorbereidingen per onderwijsvak bepalen 2/3 van de 30 % van het eindpunt Didactische stage 1.

De practicumbegeleider kijkt het portfolio na (map stagetraject-administratie). Op basis van deze gegevens evalueert de stagebegeleider in welke mate de student de competenties van stage 3 behaalt. Dit bepaalt 70% van de beoordeling ‘Didactische stage 1’ van het onderwijsvak. Het niet uploaden van administratieve documenten (stageovereenkomst, stagerooster tijdig op LINK plaatsen, …) heeft een NA (niet afgelegd) als gevolg op didactische stage.

De stagiair LO-AV volgt de opdrachten en richtlijnen zoals hierboven vermeld.