Stage 1

Voor de didactische stages kiest de student zelf een stageschool waar hij stage1, 2 en 3 loopt. 

Stage 1 maakt samen met de didactische practica deel uit van het OPO ‘Didactische practica’.

Tijdens deze observatiestage maakt de student in zijn stageschool kennis met de school als leer- en leefgemeenschap van leerlingen en met de verschillende facetten van het leraarsberoep, het schoolleven en de didactiek van zijn onderwijsvakken.

De observatieopdrachten zijn ingedeeld naar meso- en microniveau.

De student krijgt enerzijds opdrachten die focussen op het overkoepelend geheel van een school als leer- en leefgemeenschap waarbinnen hij/ zij zijn leservaringen kan situeren.

Anderzijds neemt hij/zij een kijkje in de lessen van zijn/haar onderwijsvak. Hij observeert gericht tijdens deze week  5 lesuren per onderwijsvak.

Hij volgt tevens één klas gedurende een ganse lesdag. Hij/ zij voert twee meso-taken uit.

Mentor en student nemen tijd om met elkaar kennis te maken in functie van een verder professioneel verloop tijdens stage 2 en 3. De mentor geeft de student een thuisgevoel bij zijn eerste stage-ervaringen.

De student nodigt zijn/haar mentor uit om in gesprek te gaan over zijn observatieopdrachten.

De evaluatie van het observatieverslag gebeurt door de practicumbegeleiders vanuit de hogeschool.

De begeleiders geven kwalitatieve feedback bij dit verslag. Bij een onvoldoende wordt de student doorverwezen naar de taalcoach en dient hij / zij taalsessies te volgen. Bij het niet volgen van deze sessies kan de student niet slagen op het OPO ‘Didactische stage’. Het niet volbrengen van een deel van de stage (Bv. Het niet schrijven van het observatieverslag) heeft een NA (niet afgelegd) als gevolg voor dit opleidingsonderdeel. Ook het niet naleven van afspraken met stageschool én / of hogeschool wordt als een breekpunt gezien.

 

De stagiair LO-AV volgt voor Stage 1 AV enkel het specifiek traject zoals hieronder beschreven: stage 1: 16 okt. tot 20 okt. 

Deze stage in een secundaire school verloopt gelijktijdig met de conceptweek. De stagiair is minimum 2 halve dagen aanwezig in de secundaire school en voert de volgende opdrachten uit:

  1. Observatieopdrachten AV stage 1: min. 5u observen van het algemeen vak. Indien mogelijk volgt de stagiair ook nog een aantal uren een bepaalde klas (bij andere vakken).
  2. Minimum 2 mesotaken: Deze worden uitgevoerd op niveau 1 (zie document) dus onder een strikte begeleiding van de stageschool.
    • De stagiair noteert op het document mesotaken de datum en een korte omschrijving van wat hij / zij heeft gedaan.
    • In het verslag maakt de stagiair een kort verslag van wat hij / zij heeft gedaan voor de inhoudelijke invulling van deze mesotaken.

Indienen digitaal verslag: ten laatste maandag 23 oktober 2023.