3LO Projectwerking

Inhoud en planning

Je haalt hiervoor de nodige informatie bij de verschillende actoren die hierbij betrokken zijn. (directie, CLB, mentor, leerkrachten, werkgroep, ouders,…)

Mogelijke projecten: zie ook powerpoint Projectwerking

 1. Schoolfeest
 2. Verkeersopvoeding / mobiliteit
 3. Gezondheid
 • Speelplaatsen en bewegen
 • Bewegingstussendoortjes
 • Gezonde voeding
 1. Taalbeleid en bewegen (TOL)
 2. Veiligheid op school
 3. Edo
 4. Mos
 5. Goede doelen
 6. Mondiale vorming
 7. Project voorgesteld door de stageschool en mits akkoord van docenten IDB & PW.

Stageopdrachten

De uitgebreide beschrijving van de opdrachten is terug te vinden op TOLEDO.