Stage 7

Stage 7 maakt deel uit van het OPO ‘Vak x: zelfstandige stage’ en bestaat uit één week actieve stage in een school en opleidingsvorm naar keuze. Deze stageperiode is kort en zien we als een voorbereiding of opstart van een langere zelfstandige stage in het tweede semester.

De stagiair zet leercontexten op waar er doelgericht en effectief wordt geleerd door leerlingen. Nieuwe vakdidactische en onderwijskundige inzichten kunnen worden toegepast.  

Opdrachten

De student geeft 8uur les per onderwijsvak. Er worden vanuit het OPO geen specifieke opdrachten gegeven. Vanuit de onderwijsvakken kan dit wel.

De begeleiding van de stagelessen in de stageschool gebeurt door de mentoren van de stageschool.

Tijdens de contactweek nemen de mentor en student voldoende tijd om in gesprek te gaan over de lesonderwerpen van de actieve stage.

Een student in de derde opleidingsfase dient zijn lesvoorbereiding niet meer voorafgaand aan de mentor te bezorgen. Wanneer de mentor dit toch wenst, kan dit in onderling overleg worden besproken.  Bij elke eigenlijke les is er een lesvoorbereiding beschikbaar. In de derde opleidingsfase kan dit een zelf ontworpen sjabloon van de student zijn.

Bij stage 7 is de mentor aanwezig tijdens de lessen.

Het is voor de student een meerwaarde wanneer de mentor mondelinge en schriftelijke feedback geeft bij elke gegeven les op basis van de kerncompetenties; dit op basis van de lesvoorbereiding, en/of de bijgewoonde les .

Tijdens de stage kunnen stagebegeleiders (vakdidactici en pedagoog) een stageles volgen. Het doel hiervan is om in samenspraak met de mentor een beeld te krijgen van het groeiproces van de student als leraar en de werkpunten te bepalen voor volgende lessen. De lessen worden, indien mogelijk,  nabesproken met de student én de mentor.

De mentor geeft feedback over het gehele verloop van de stage aan de hand van het eindbeoordelingsdocument.

De stagebegeleiders van de hogeschool evalueren deze korte stage voor studenten met een internationaal programma in het tweede semester.  Deze stage-evaluatie gebeurt op basis van:

  • Digitaal portfolio, in het bijzonder de lesvoorbereidingen
  • De feedbackverslagen van de mentoren
  • De algemene eindbeoordelingsdocumenten van de mentoren
  • De door hen zelf bijgewoonde stagelessen

De opleiding draagt de eindverantwoordelijkheid m.b.t. de stage-evaluatie.

Bij een onvoldoende kan de opleiding de student (met een internationaal programma) aanraden om een extra stageweek te lopen.

De stagiair LO-AV voert voor stage 7  de opdrachten uit die verbonden zijn aan het algemeen vak (AV) van zijn/haar keuze. Dit volgens de leidraad hierboven beschreven.