Stageformaliteiten 2BR didactische stage 2.1

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Stageovereenkomst

De Stageovereenkomst wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link.

Inlichtingenblad en risicoanalyse

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het inlichtingenblad OND-BaSO-B-D-Inlichtingenblad stage 2020-2021 in. Dit wordt ingegeven in LINK.

 • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats (bij voorkeur digitaal). De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
 • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage: enkel de student vult de info in. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats.
 

Opdrachtenoverzicht

Het Opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage op Link geplaatst. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en bezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Voorbereidingsfiche

Indien er in het syntheseverslag gevraagd wordt om lesplannen te maken, kan dit via deze Voorbereidingsfiche

Evaluatieformulieren Clubstage 2.1

Na de clubstage 2.1 dienen zowel het  EF Actieve stage als het Document-beroepshoudingen, Verslag Clubstage 2.1 door de student te worden ingevuld.
 
Ter afronding vindt er met de stagebegleider een reflectiegesprek plaats. Hier toont de stagiair aan dat hij/zij de vooropgestelde doelen heeft behaald.
 
Klik hier voor meer info over de begeleiding en evaluatie van de stage. Het codesysteem kan je hier terugvinden.
 

Portfolio

Onder de map: Taken,  Reflectie en verslag

Maak een aparte map per type stage, alles met handtekeningen

 1. Onvolledigheidsfiche(indien er iets ontbreekt)
 2. Stageovereenkomst
 3. Opdrachtenoverzicht (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
 4. Stagekalender BR 2020-2021(steeds verder aan te vullen)
 5. Curriculum Opbouw (steeds verder aan te vullen)
 6. Lesvoorbereidingen van je stage
 7. Verslag Clubstage 2.1 in te vullen door de student.

Onder de map: Evaluatie

 1. EF Actieve stage 2021 – 2022 en Document-beroepshoudingen 2021-2022 van mentor (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)