Stageformaliteiten 3LO Openluchtklassen

Stageovereenkomst

De Stageovereenkomst Stage Didactische practica 3.2 wordt ingevuld en ondertekend door alle partijen. De data van de 3 zondagen worden duidelijk genoteerd in de stageovereenkomst.

De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link.

Evaluatie

Het punt wordt bepaald door:

 • Opbouw – Medewerking – Inzet
  /10
 • Maken van Kijkwijzers /20
 • Begeleiding kinderen
  /10

Deze punten worden herleid naar een punt op /20.

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stageopdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijgt de stagiair te zien:

 • Mijn stages
 • Mijn overzichten
 • Mijn dossier
 • Mijn aanwezigheden
 • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

Voorbereiding

Is in samenspraak met de hoofdverantwoordelijke van de bewegingsschool.