Stageformaliteiten 2BR Project

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee. Inloggen doet de stagiair via de volgende link: https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Nadien moet de stagiair binnen Link het stappenplan doorlopen van zijn stageproces. De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten:  HDL_link_student_Odisee

 

Stageovereenkomst

De stageovereenkomst wordt ingevuld en digitaal ondertekend door alle partijen. De stagiair vult het inlichtingenblad in via LINK vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend.

Opdrachtenoverzicht

Het opdrachtenoverzicht wordt vooraf aan de stage gemaild naar de stagebegeleider. Pas bij goedkeuring kan de student starten met de stage. Bij elke wijziging wordt dit document aangepast en wordt de stagebegeleider en stagebezoeker persoonlijk verwittigd (via mail of telefonisch).

Evaluatieformulieren Project

Na de stage Project moet zowel het EF project als het Document beroepshoudingen worden ingevuld.
 
Ter afronding zal de student een “Aftermovie” maken van het project waar de student zelf, de activiteiten, de deelnemers en de randanimatie duidelijk in beeld komen rekening houdend met GDPR-wetgeving.

Portfolio

Onder de map: Taken,  Reflectie en verslag

Maak een aparte map per type stage, alles met handtekeningen

  1. EF Actieve stage en Document beroepshoudingen van mentor (ingescand of met begeleidende mail van de mentor)
  2. De studenten maken per groep een videocompilatie van het evenement (“Aftermovie”)waar de activiteiten, deelnemers en lesgevers duidelijk in beeld komen.  De Link van de Aftermovie wordt in een Worddocument geplakt en opgeladen bij de map ‘Taken’.