Fase 1

Beginsituatie en situering

De student stapt  de opleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs in met verschillende eigen onderwijservaringen.

In de eerste opleidingsfase  verkent hij/zij deze ervaringen vanuit een ander perspectief, dat van de leerkracht. 

Hij/zij maakt kennis met verschillende basiscompetenties: leraar als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen, opvoeder,  organisator en inhoudelijk expert.

De student zet zijn eerste stappen in de didactische practica. Hij/zij leert er in een practicumschool gericht observeren en andere basisvaardigheden. Deze vaardigheden oefent hij/ zij verder in een zelf gekozen stageschool tijdens 3 stageperiodes; stage 1, stage 2 en 3. De student observeert, geeft zelfstandig les en wordt begeleid door mentoren en stagebegeleiders.

Opbouw

Concreet ziet het stagecurriculum voor een modeltraject er zo uit:

Eerste semester

OPO Didactische practica (Niet voor LO-studenten)

Brusselse stageschool

Eerste semester

OPO Didactische practica

Stage 1

Tweede semester

OPO Didactische stage 1

Stage 2

Tweede semester

OPO Didactische stage 1

Stage 3

5 oktober (NM-hogeschool)

12 oktober (NM)

26 oktober (NM)

23 november (NM)

14 december (NM -hogeschool)

Observatiestage:

16/10/23 – 20/10/23

 

Observatiestage en actieve stage:

26/02 – 01/03/’24

 

Actieve stage:

22/4-26/04/’24

 

 

Doelen en competenties

In de eerste opleidingsfase  maakt de student kennis met verschillende basiscompetenties: leraar als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen, opvoeder,  organisator en inhoudelijk expert. De kerncompetenties concretiseren de verwachtingen per opleidingsfase. Naast de algemene kerncompetenties zijn er ook vakgerichte competenties.