Fase 1

Beginsituatie en situering

De student stapt  de opleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs in met verschillende eigen onderwijservaringen.

In de eerste opleidingsfase  verkent hij/zij deze ervaringen vanuit een ander perspectief, dat van de leerkracht. 

Hij/zij maakt kennis met verschillende basiscompetenties: leraar als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen, opvoeder,  organisator en inhoudelijk expert.

De student zet zijn eerste stappen in de didactische practica. Hij/zij leert er in een practicumschool gericht observeren en andere basisvaardigheden. Deze vaardigheden oefent hij/ zij verder in een zelf gekozen stageschool tijdens 3 stageperiodes; stage 1, stage 2 en 3. De student observeert, geeft zelfstandig les en wordt begeleid door mentoren en stagebegeleiders.

Opbouw

Concreet ziet het stagecurriculum voor een modeltraject er zo uit:

Voor niet-LO-studenten

Eerste semester

OPO Didactische practica

Brusselse stageschool

Eerste semester

OPO Didactische practica

Stage 1

Tweede semester

OPO Didactische stage 1

Stage 2

Tweede semester

OPO Didactische stage 1

Stage 3

8 oktober (NM)

15 oktober (NM)

29 oktober (NM)

3 december (NM -hogeschool)

Observatiestage:

16/11/20

t.e.m. 20/11/20

Observatiestage en actieve stage:

8/03 – 12/03/’21

 

Actieve stage:

26/4-30/04/’21

 

 

Voor LO-studenten

Eerste semester

OPO Didactische practica

(campus Dilbeek)

Eerste semester

OPO Didactische practica

(campus Dilbeek)

Stage 1

Tweede semester

OPO Didactische stage 1

Stage 2

Tweede semester

OPO Didactische stage 1

Stage 3

LO-studenten volgen didactische practica op campus

Dilbeek

Observatiestage:

16/11/20

t.e.m. 20/11/20

Observatiestage en actieve stage:

8/03 – 12/03/’21

Stage sec. ond. algemeen onderwijsvak

26/4-30/04/’21

Actieve stage sec. ond. algemeen onderwijsvak

 

Doelen en competenties

In de eerste opleidingsfase  maakt de student kennis met verschillende basiscompetenties: leraar als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen, opvoeder,  organisator en inhoudelijk expert. De kerncompetenties concretiseren de verwachtingen per opleidingsfase. Naast de algemene kerncompetenties zijn er ook vakgerichte competenties.