Fase 1

Beginsituatie en situering

De student stapt  de opleiding Educatieve Bachelor Secundair Onderwijs in met verschillende eigen onderwijservaringen.

In de eerste opleidingsfase  verkent hij/zij deze ervaringen vanuit een ander perspectief, dat van de leerkracht. 

Hij/zij maakt kennis met verschillende basiscompetenties: leraar als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen, opvoeder,  organisator en inhoudelijk expert.

De student zet zijn eerste stappen in de didactische practica. Hij/zij leert er in een practicumschool gericht observeren en andere basisvaardigheden. Deze vaardigheden oefent hij/ zij verder in een zelf gekozen stageschool tijdens 3 stageperiodes; stage 1, stage 2 en 3. De student observeert, geeft zelfstandig les en wordt begeleid door mentoren en stagebegeleiders.

Opbouw

Concreet ziet het stagecurriculum voor een modeltraject er zo uit:

 

Eerste semester

OPO Didactische practica (Niet voor LO-studenten)

Brusselse stageschool

Eerste semester

OPO Didactische practica

Stage 1

Tweede semester

OPO Didactische stage 1

Stage 2

Tweede semester

OPO Didactische stage 1

Stage 3

6 oktober (NM-hogeschool)

13 oktober (NM)

20 oktober (NM)

27 oktober (NM)

15 december (NM -hogeschool)

Observatiestage:

14/11/22

t.e.m. 18/11/22

Observatiestage en actieve stage:

27/02 – 03/03/’23

 

Actieve stage:

24/4-28/04/’23

 

 

 

Doelen en competenties

In de eerste opleidingsfase  maakt de student kennis met verschillende basiscompetenties: leraar als begeleider van leer-en ontwikkelingsprocessen, opvoeder,  organisator en inhoudelijk expert. De kerncompetenties concretiseren de verwachtingen per opleidingsfase. Naast de algemene kerncompetenties zijn er ook vakgerichte competenties.