Stageformaliteiten Didactische practica 3.1

Link

Link is het digitale stage-registratiesysteem van Odisee.  De stagiair schrijft in voor het opleidingsonderdeel met stage-opdrachten. Nadien moet de stagiair binnen Link Odisee het stappenplan doorlopen van zijn stageproces.

Inloggen doet de stagiair via de volgende link:

https://link.stages-werkplekleren.odisee.be/nl/login

De stagiair meldt aan als student, met het studentennummer van Odisee met bijhorend wachtwoord. Als beginscherm krijg de stagiair te zien:

  • Mijn stages
  • Mijn overzichten
  • Mijn dossier
  • Mijn aanwezigheden
  • Mijn contracten

Klik op de eerste knop van het hoofdmenu: mijn stages. In de tabel onder ‘stages’ krijgt de stagiair een overzicht van alle (deel) stages die worden geselecteerd. Nadien worden de stappen verder gezet volgens de informatie of instructies die te zien zijn.

De stagiair volgt hierbij de leidraad voor studenten.

Stageovereenkomst

De Stageovereenkomst-didactische-practica-3.1-2023-2024 wordt vooraf aan de stage per duo ingevuld en ondertekend door alle partijen.  De stage kan pas aanvatten als het contract door de hogeschool wordt getekend en correct wordt ingegeven in Link (deadline 13 oktober ’23).

Werkpostfiche IDEWE

Verzekerkingsattest

Inlichtingenblad en risicoanalyse​

Vooraleer de stageovereenkomst kan worden ondertekend (digitaal of op papier) en geplaatst worden in LINK vult de stagiair het online inlichtingenblad in. Dit wordt ingegeven in LINK.

  • Indien de stageplaats niet werkt via lerarenstage: De student bezorgt het inlichtingenblad aan de de stageplaats (bij voorkeur digitaal). De stageplaats vult dit document verder in, én ook de bijhorende risicoanalyse. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal. De student laadt het volledig ingevulde document in in LINK. Met deze info kan de stageovereenkomst worden opgemaakt.
  • Indien de stageplaats werkt via Lerarenstage: enkel de student vult de info in. De aanvraag gebeurt verder door de stagecoördinator. De student neemt voorlopig geen contact op met de stageplaats.

Uurrooster

Het uurrooster wordt uitgebreid besproken en opgesteld voor de vijf vrijdagen aanwezig op de stageschool en de brede school activiteit. Het uurrooster wordt in LINK geplaatst, samen met het contract. 

 

Lesplan

De voorbereidingen van de activiteiten worden genoteerd op  het lesplan  of de voorbereidingsfiche BR. Indien nodig kan ook op een andere wijze worden gecommuniceerd. 

Maak zeker gebruik van de leerplannen, agenda, … van de stageschool.

Evaluatieformulieren

De stagementor vult het EF in op het einde van de stage: Inschalingslijst productpunt en samenwerking

De studenten vullen het EF in op het einde van de stage: Zelf- en peerevaluatie

Voor de evaluatie van de presentatie wordt het volgende document gehandteerd: Evaluatie presentatie TOL project binnen Didactische Practica 3.1

Deze evaluaties worden ingediend op het moment van de presentaties. 

Portfolio

De uitwerking van de opdrachten worden gepresenteerd op de presentatiebeurs op de afgesproken datum.(zie Toledo)

Uurrooster en voorbereidingen worden gepost in het portfolio.

zie ook Draaiboek Draaiboek stage grootstedelijke context 2023-2024