Beginsituatie

De student beheerst praktische en theoretische bagage uit het eerste en tweede jaar. 

De student functioneert op voldoende wijze als…

  • begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
  • opvoeder
  • inhoudelijk expert
  • organisator
  • innovator/onderzoeker