Doel

  • De student integreert en verfijnt de verwachte basiscompetenties. 
  • De student werkt zelfstandig een evenwichtig en rijk weekschema uit. 
  • De student werkt handelingsgericht met oog voor differentiatie. 
  • De student reflecteert en stuurt het eigen leerproces.
  • De student past innovaties en vernieuwende ideeën toe. 
  • De student experimenteert met team-teaching.