Realisatie

“Uitvoeren van voorbereiding…”

Screeningslijst activiteiten 

Specifieke opdrachten: idem stage 1 + inspelen op interesse, EDO   

Algemene opdrachten (concrete afspraken)