Beginsituatie

Differentiatiestage: keuze voor versterken

De studenten die een stage doen in de gewone kleuterklas hebben de competenties van de stage in het tweede jaar verworven maar kunnen extra oefentijd in de kleuterklas benutten om sterker te staan tijdens de ingroeistage.

Studenten die een stage doen in een kleuterklas (eventueel met extra uitdagingen zoals stedelijke context, graadsklas,…) willen hun competenties in de kleuterklas versterken.

 

Differentiatiestage: keuze voor verdiepen 

De studenten die een verdiepingstraject volgen, beheersen de competenties van de stage in het tweede jaar in een ruim voldoende mate en kiezen ervoor om een nieuw werkveld te verkennen. Deze keuze wordt bepaald door eigen interesses, een vastgestelde nood aan extra oefenkansen voor het verwerven van bepaalde competenties, bijzondere talenten,…

Studenten kunnen zich verdiepen in een nieuwe context. Ze hebben de kans om andere of aangrenzende werkterreinen van de kleuteronderwijzer te verkennen. Het gaat hier om een initiatiestage. De studenten maken een bewuste en persoonlijke keuze. Dit betekent dat de student het engagement aangaat om zich persoonlijk te verdiepen of zich te specialiseren.