Eerste periode: oudste kleuters – stedelijke context

In de eerste en derde stageperiode staan de studenten bij de oudste kleuters en dus in de tweede en/of derde kleuterklas. Mengklassen van oudste kleuters zijn hier ook toegelaten. Als zij één van beide leeftijdsgroepen nog niet begeleid hebben in het eerste jaar, dan starten zij bij voorkeur in die klas.

Omdat de diversiteit in alle klassen toeneemt, willen we onze studenten in het tweede jaar van de opleiding een bad geven in klassen met een diverse groep kleuters. Daarom opteren we voor klassen in een stedelijke context. Bovendien moeten ze in het tweede jaar ook godsdienstige activiteiten uitvoeren. Alle studenten lopen in de periodes bij de oudste kleuters (eerste en derde stageperiode) dus stage in diverse klassen op vrije basisscholen.

Omdat je maar vlot stage kan lopen als je je klas kent, bieden wij onze studenten graag de kans tijdens een participerende observatiestage kennis te maken met de kleuters, de klasgewoonten, de mentor en de school. Het staat hen echter vrij op vrije momenten – in samenspraak met de mentor – nog extra te observeren, indien zij dat nodig achten.