Beginsituatie

De studenten hebben zich in de eerste en tweede stageperiode in het tweede jaar al verder kunnen bekwamen in tal van competenties. Zij staan dan ook al een stuk sterker in hun schoenen. Zo kunnen zij:

  • De beginsituatie van kleuters en van de klascontext gerichter observeren.
  • Een BC opstellen en uitwerken.
  • Een agenda opstellen en gebruiken.
  • Activiteiten voorbereiden en uitvoeren.
  • Reflecteren in de agenda en plannen van interventies die de eigen ontwikkeling en die van de kleuters ten goede komen.
  • Het portfolio gebruiken om de eigen ontwikkeling op te volgen.
  • Kansen zien en gebruiken om te differentiëren in de klas.

Daarnaast groeiden zij tijdens de eerste en de tweede stageperiode ook verder op vlak van andere competenties die noodzakelijk zijn om een goede leerkracht te worden.

Doordat zij al een week stage liepen in de stageklas waar ze nu weer een week stage zullen lopen, zijn ze al vertrouwd met de kleuters, de mentor, de klasafspraken, de organisatie,… Dat geeft hen wat meer vertrouwen en meer inzicht om de touwtjes hier volledig in handen te nemen.