Planning

De planning van de stage in het eerste opleidingsjaar 2022 – 2023 vind je hier: stageplanning 1 EBA KO.

Observatiedagen periode 1: 24 oktober, 14 en 15 november, 16 februari

Observatiedagen periode 2: 13, 17 en 23 maart