Planning

De planning van de stage in het eerste opleidingsjaar 2021-2022 vind je bij stageplanning 1 EBA KO.

Observatiedagen periode 1: 26 oktober, 15 en 16 november, 14 februari

Observatiedagen periode 2: 21 en 25 maart