Planning

De planning van de stage in het eerste opleidingsjaar 2019-2020 vind je bij stageplanning Stage 1.

Observatiedagen periode 1 : 27 oktober, 18 en 19 november

Observatiedagen periode 2 : 15 en 16 maart