Tweede periode: jongste kleuters

In de tweede stageperiode staan de studenten bij de jongste kleuters, bij voorkeur in een zuivere peuterklas of in een mengklas peuter/eerste kleuter. 

De studenten kunnen hiervoor in klassen terecht in alle netten.

Deze stage volgt – voor de reguliere studenten – op de module ‘verdieping jongste kleuter’. Dat is een week boordevol informatie over peuters, hun noden, activiteiten die aansluiten op hun ontwikkelingsniveau,…

Omdat je maar vlot stage kan lopen als je je klas kent, bieden wij onze studenten graag de kans tijdens een participerende observatiestage kennis te maken met de kleuters, de klasgewoonten, de mentor en de school. Het staat hen echter vrij op vrije momenten – in samenspraak met de mentor – nog extra te observeren, indien zij dat nodig achten.