Planning

Globale planning voor reguliere studenten (stage 2e jaar met theorie 2e jaar):

Participerende observatie

Eerste stageperiode: een week (december) 

Globale planning voor GIT-studenten (stage 2e jaar met theorie 3e jaar):

Participerende observatie

Eerste stageperiode: een week (november)