Planning

Globale planning voor reguliere studenten (stage 2e jaar met theorie 2e jaar):

Participerende observatie: 1 dag

Inloopstage: 2,5 dag

Participerende observatie: 1 dag

Eerste stageperiode: een week stage (december)

Globale planning voor GIT-studenten (stage 2e jaar met theorie 3e jaar):

Participerende observatie: 2 dagen

Observatie met try-out: 1 dag

Eerste stageperiode: een week stage (oktober)