Beginsituatie

Tijdens de eerste stageperiode in het tweede jaar konden de studenten al verder oefenen in volgende competenties:

  • Gerichter observeren van de beginsituatie van kleuters en van de klascontext.
  • Opstellen en uitwerken van een BC (hiervoor doorlopen zij de voorbereidende stappen).
  • Voorbereiden en uitvoeren van activiteiten.
  • Reflecteren en plannen van interventies die de eigen ontwikkeling en die van de kleuters ten goede komen.
  • Gebruiken van het portfolio om de eigen ontwikkeling op te volgen.

Daarnaast hebben ze zich tijdens de eerste stageperiode verder kunnen bekwamen in de competenties die zij in het eerste jaar al verworven hadden.

Voor de stage bij de jongste kleuters doorlopen de studenten de module ‘Verdieping Jongste Kleuter’. Daarin krijgen zij een totaalbeeld van peuters en maken ze kennis met heel wat activiteiten, ontwikkelingskansen, manieren om te begeleiden,… Ook deze kennis moeten de studenten inzetten tijdens de stage bij de jongste kleuters.