Realisatie

“Uitvoeren van voorbereiding…”

Screeningslijst activiteiten  

Specifieke opdrachten: activiteiten schoolniveau, teamteaching, handelingsgerichte agenda, vormingsaanbod, levensbeschouwelijke vorming en godsdienst  

Algemene opdrachten (concrete afspraken)