Doel

Vooreerst verwachten we dat studenten voldoende groeien op de eerste vijf functionele gehelen van de basiscompetenties van de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs.  Gedurende de verschillende stageperiodes verwachten we dat studenten – met een steeds grotere autonomie – een thematisch basisaanbod in de kleuterklas kunnen voorbereiden, uitvoeren en daarbij kunnen terugblikken.

Daarnaast verwachten we een professionele attitude en stijl bij het voorbereiden, uitvoeren en terugblikken op een aanbod in de kleuterklas.  Dit om de ontwikkeling van de kleuters te maximaliseren maar ook om het eigen leerproces – deels autonoom – te ondersteunen.

Een gedetailleerde oplijsting van de evaluatiecriteria vind je bij het menu ‘evaluatie’.